הקטל בכבישים מעודכן לתאריך 3/10/2017
הרוגים מתחילת השנה  291 
הרוגים בשנה שעברה  283 
הקוד האתי של העמותה

ערך יסוד – חיי אדם


לצפייה בקוד האתי - לחצו כאן

עמותת אור ירוק פועלת מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות הדרכים ובחשיבות מעורבות הקהילה במאבק זה.

אור ירוק פועלת לצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים, להשפיע על שינוי תרבות הנהיגה בישראל ועושה לחיזוק חברה אזרחית מעורבת ופעילה במאבק בתאונות הדרכים.

אור ירוק מאמינה כי שינוי זה יביא בעקבותיו לשמירה קפדנית ודקדקנית על חוקי התנועה, שמירה על כללי הבטיחות, התנהגות זהירה ואדיבה תוך התחשבות בזולת – כל אלה מתוך גישה הומאנית המבקשת למנוע תאונות דרכים ואת תוצאותיהן.

אנשי אור ירוק ישימו לנגד עיניהם כמטרה עליונה הצלת – חיי אדם על הכביש.

 

אחריות


אנשי אור ירוק יקבלו על עצמם אחריות במימוש ערך היסוד של העמותה ויפעלו תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה ובמסגרת סמכותם.

 

אמינות והגינות


אנשי אור ירוק יציגו דברים כהווייתם, בשלמות, בדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח. ויפעלו כך שעמיתיהם בעשייה יוכלו לסמוך עליהם בביצוע המשימות. אנשי אור ירוק ינהגו בהגינות ובשקיפות ראויה כלפי העובדים איתם בעמותה וכלפי השותפים איתם בעשייה.

 

דוגמא אישית


אנשי אור ירוק יתנו בהתנהגותם דוגמא אישית ראויה הן בעבודתם והן בנהיגתם, יקיימו את שהם דורשים מזולתם, תוך הכרה ביכולתו ובאחריותו.

 

מקצועיות ומצוינות


אנשי אור ירוק ישאפו לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנויות הנדרשות לביצוע תפקידם, יישמו אותם תוך חתירה לשיפור מתמיד של ההישגיים האישיים והמערכתיים. יתר על כן, אנשי אור ירוק לא יסתפקו במקצועיות גרידא אלא יעשו ככל האפשר על מנת להגיע למצוינות בכל התחומים הנוגעים להשתייכותם לעמותה.


שליחות


אנשי אור ירוק יראו בעבודתם ובשייכותם לאור ירוק שליחות אנושית וחברתית נעלה העשויה להשפיע רבות על פני החברה הישראלית.

 

רעות


אנשי אור ירוק יפעלו יחדיו מתוך לכידות, רעות ותמיכה הדדית למען המשימה המשותפת.

 

כל הזכויות שמורות לאור ירוק 2007
טוחן מדיה - בניית אתרים