הקטל בכבישים מעודכן לתאריך 3/10/2017
הרוגים מתחילת השנה  291 
הרוגים בשנה שעברה  283 

נהיגה מונעת 


קורסי נהיגה נכונה (המוכרים גם כקורס נהיגה מונעת או קורס רענון נהיגה) נועדו בכדי לרענן את החומר התיאורטי שעל כל נהג לדעת לפני שהוא עולה על הכביש ובסוף לבחון במבחן עיוני או מעשי את החייב בקורס.
 

מי חייב בקורס?

1. בהתאם לתקנה 213 לתקנות, קורס רענון נהיגה מיועד לנהגים שבאותה שנה ימלאו 5 שנים ליום בו קיבלו לראשונה את רישיון הנהיגה.
 

2. נהגים שעברו על החוק וכתוצאה מכך קיבלו ניקוד עבירות תנועה בהתאם לשיטת הניקוד.

אור ירוק מביאה אליכם את עיקרי הדברים בנושא נהיגה נכונה (נהיגה מונעת). לפרטים מלאים ניתן להיכנס גם לאתר משרד התחבורה

שיטת הניקוד

שיטת הניקוד היא דרך לעקוב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. בנוסף לקנס שמוטל על הנהג לאחר עבירה שביצע נצברות לחובתו נקודות שליליות התואמות את חומרת העבירה. מטרת השיטה היא להתרכז בנהגים עם עבירות תכופות, וכאשר נהג מורשע בעבירות רבות תוך זמן קצר המערכת תגיב באמצע תיקון.
מטרות השיטה
 
מטרות השיטה הן:
 • לשמור על בטיחות ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך.
 • להוות מנגנון לזיהוי נהגים המורשעים בעבירות תעבורה בתכיפות.
 • להרתיע את ציבור הנהגים מלבצע עבירות תעבורה.
עקרונות השיטה
 
 • נקודות שנרשמות לחובת הנהג יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
 • אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה. 
 • נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רשיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי. 
 • אמצעי התיקון יהיו מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
 • על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה (מונעת) לבצע את הקורס בתוך חצי שנה, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו.
 • מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

 
אמצעי תיקון
אמצעי התיקון הם:
 • קורס בנהיגה נכונה כולל מבחן בסיומו.
 • מבחן עיוני בנהיגה (מבחן התיאוריה).
 • מבחן מעשי בנהיגה.
 • פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
 • בדיקות רפואיות.

הטלת אמצעי התיקון

מספר הנקודות התקפות:
 • 12-22 – קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד).
 • 24-34 – קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד).
 • 36 ומעלה – פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני.
 • 36 (פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל – פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי.
 
שיטת הניקוד לעבירות תנועה מבדילה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות. קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ -2 ועד 10 נקודות). ישנן גם עבירות כגון עבירות חניה אשר לא 'מזכות' בנקודות אך את הקנס צריך לשלם כך או כך.
 
ניתן לעיין בטבלת הנקודות מתוך אתר משרד התחבורה ולבדוק כמה נקודות נושאת בחובה כל עבירה.
שאלות נפוצות
 
 
שאלה: כיצד מקבלים את נקודות העבירה?

תשובה: אם הורשעתם בבית משפט/ עברו 90 יום מיום ביצוע העבירה/ שילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", יירשם לחובתכם מספר הנקודות חובה שנקבעו בחוק. היום הקובע לצבירת הנקודות הוא תאריך ביצוע העבירה.

קורס נהיגה מונעת מרצון לא מוחק נקודת חובה. אלו נמחקות בתום תקופת הצבירה.

שאלה: מהי תקופת צבירת הנקודות חובה?

תשובה: תקופת צבירה היא התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג.
 • כאשר לנהג יש 12 נקודות חובה עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה.
 • בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון, אלא רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים.
 • אם הנהג כשל והורשע שוב בעבירות תנועה וצבר סה"כ 22 נקודות במהלך השנתיים הללו- תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים.
 • אם יירשמו לחובת הנהג עוד 2 נקודות או יותר במהלך ארבע השנים (כלומר 24 נקודות או יותר) רשות הרישוי תזמן את הנהג לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.
 
שאלה: כיצד ניתן לברר כמה נקודות צברנו?

תשובה: 
בכדי לברר כמה נקודות חובה נצברו, ניתן לחייג ל"רישוי קול" בטלפון 5678* ולבקש תדפיס על מצב נקודות החובה. בכדי לקבל את התדפיס, עליכם להזדהות בטלפון באמצעות ת"ז ומספר רישיון נהיגה. לאחר ההזדהות, ישלח אליך בדואר תדפיס על מצב נקודות החובה, בהתאם לכתובת המגורים שנרשמה ברשיונך.
 
קורסי חובה באמצעות זכיינים מורשים
 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפעיל קורסי חובה באמצעות זכיינים מורשים

דיפלומה - בית הספר ללימודי תעודה והסמכה
לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
טלפון – 09-7782255
דוא"ל  nehiga@openu.ac.il
כל הפרטים לגבי קורסי נהיגה נכונה (מונעת) וריענון מפורסמים באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה 
 
עמל הישגים - רשת מכללות ארצית
טלפון - 054-4000088
כל הפרטים לגבי קורסי נהיגה נכונה (מונעת) וריענון מפורסמים באתר האינטרנט של עמל הישגים.
 
לפרטים מלאים מתוך אתר משרד התחבורה


 
כל הזכויות שמורות לאור ירוק 2007
טוחן מדיה - בניית אתרים