נסיעה בטוחה

דפי פעילות

זהירות בנסיעה

בפעילות נכיר את הסכנות הטמונות בנסיעה ברכב ואת הבעיה בהסחת דעת הנהג

נסיעה בטוחה

בפעילות נלמד על כללי הנסיעה הבטוחה בכלי רכב פרטיים ונחזור הסכנות בנסיעה ברכב