נסיעה בטוחה

דפי פעילות

זהירות בנסיעה

בפעילות נכיר את המונח היסח דעת וכיצד הוא מפריע לנהיגה

נסיעה בטוחה

בפעילות נלמד ונחזור על כללי הנסיעה הבטוחה בכלי רכב פרטיים

בטיחות בחופשה

בפעילות נגביר את המודעות לבטיחות בדרכים בעת חופשות ונסיעות משפחתיות