הליכה בטוחה

דפי פעילות

התנהגות בטוחה בדרך

בפעילות נבין את כללי הבטיחות בדרכים ונתרגל את תכנון הדרך הבטוחה ממקום למקום

זהירות בהליכה

בפעילות נחשף לאתגרים שקיימים במהלך ההליכה בדרך ונכיר את המונח נראות

הליכה בטוחה

בפעילות נלמד פתרונות ונרכוש כלים להליכה בטוחה

נראות

בפעילות נלמד על כלים ושיטות להגברת נראות בדרכים

חצייה בטוחה

בפעילות נלמד את כללי החצייה הבטוחה

תמרורים

בפעילות נכיר את התמרורים בדרך ואת חשיבותם