הליכה בטוחה

דפי פעילות

התנהגות בטוחה בדרך

בפעילות נפתח כלים לחשיבה בטוחה בדרכים

זהירות בהליכה

בפעילות נחשף לאתגרים שקיימים במהלך ההליכה בדרך ונכיר את המונח נראות

הליכה בטוחה

בפעילות נלמד פתרונות ונרכוש כלים להליכה בטוחה

נראות

בפעילות נלמד על כלים ושיטות להגברת נראות בדרכים

חצייה בטוחה

בפעילות נחזור על כללי החצייה הבטוחה ונתנסה בחציית כביש

תמרורים

בפעילות נכיר את התמרורים בדרך ואת חשיבותם