חדשים בכבישים

מערכי הדרכה

כיתות י"א

בפעילות בני הנוער ילמדו על הסכנות הקיימות בנהיגה צעירים ויקבלו כלים להתמודד איתן