top of page

מנצחים את התיאוריה

מערך הדרכה

כיתות י'

בפעילות בני הנוער ילמדו על מבחן התאוריה ויקבלו כלים שיעזרו להם להכיר את חוקי הדרך

bottom of page