אופניים חשמליים

מערכי הדרכה

כיתות ט'

בפעילות נלמד את הכללים והסכנות הקיימים לרוכבי אופניים ולנוסעים בדרך, ונחזור על כללי הבטיחות