הולכים על בטוח

מערך הדרכה

כיתות ז'

בפעילות נלמד את הסכנות הקיימות להולכי רגל בדרכים ונחזור על כללי הבטיחות