top of page

אבי נאור, מייסד עמותת אור ירוק דן עם השר לביטחון פנים, עמר בר-לב, בנושא בטיחות בדרכים

השר לביטחון הפנים עמר בר-לב ואבי נאור מייסד ויו"ר עמותת אור ירוק נפגשו ודנו בקידום הבטיחות בדרכים, השר בר-לב ציין את חשיבות המאבק בתאונות הדרכים ואת מחוייבות המשרד לביטחון הפנים לפעול בנושא. אבי נאור הציג בפני השר את עיקרי התכנית האסטרטגית להצלחה במיגור הקטל בדרכים והובלת ישראל לשורה הראשונה של המדינות המובילות בבטיחות בדרכים. השר בר-לב ואבי נאור סיכמו כי המשרד ועמותת אור ירוק ימשיכו לשתף פעולה ולשלב כוחות במאבק מציל חיים זה.


bottom of page