top of page

אור ירוק: אחד מכל שלושה נהגים שנפגעו בתאונת דרכים ברהט הוא נהג צעיר – השיעור הגבוה בארץ


32.3% מהנהגים ברהט שנפגעו בתאונות דרכים הם נהגים צעירים – הכי הרבה מעל הערים בארץ, כך עולה מניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני הלמ"ס.


בעמותת אור ירוק ניתחו את חלקם היחסי של נהגים צעירים (עד גיל 24) שנפגעו בתאונות דרכים בערים בחמש השנים האחרונות (2016-2020) מתוך כלל הנהגים שנפגעו באותן שנים בערים. במסגרת הבדיקה נבדקו ערים מעל 50 אלף תושבים. הערה: הבדיקה כוללת את מספר הנהגים הצעירים לפי מקום התאונה ולא לפי מקום מגורים של הנפגע.


אחרי רהט שממוקמת במקום הראשון והגרוע, נמצאת העיר לוד כאשר 29% מכלל הנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בעיר בחמש השנים האחרונות היו נהגים צעירים. אום אל פחם במקום השלישי כאשר 27.7% מכלל הנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בעיר היו נהגים צעירים. ראש העין (26.9%) ונצרת (24.6%) סוגרות את חמשת הערים עם שיעור הנהגים הצעירים הנפגעים בתאונות דרכים מכלל הנהגים הגבוה בארץ.


ירושלים, שבתחומיה נפגעו הכי הרבה נהגים צעירים בתאונות דרכים בחמש השנים האחרונות, נמצאת במקום התשיעי עם שיעור של 19% נפגעים מכלל הנהגים שנפגעו בעיר – אחד מכל חמישה נהגים שנפגעו.

בתל אביב-יפו, עיר שגם מתגוררים בה צעירים רבים וגם מהווה מוקד משיכה לנהגים צעירים שמגיעים מערים אחרות, נאמד שיעורם של הנהגים הצעירים שנפגעו בתאונות דרכים מכלל הנהגים בשיעור של 12%, העיר השלישית והבטוחה לנהגים הצעירים. גבעתיים (4.3%) ורמת גן (11%) הן הערים עם שיעור הנהגים הצעירים הנמוך ביותר שנפגעו בתאונות דרכים מתוך כלל הנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בעיר.


מניתוח הנתונים עולה כי בערים ערביות שיעור הנהגים הצעירים הנפגעים בתאונות דרכים גבוה מאוד. שלוש הערים הערביות הגדולות- רהט, אום אל פחם ונצרת נמצאות בחמשת הערים הראשונות בשיעור הנהגים הצעירים הנפגעים מכלל הנהגים.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "נהגים צעירים הם אוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה להיפגע בתאונת דרכים. להיעדר הניסיון וחוסר היכולת לקרוא את מפת הסכנות יש חלק מרכזי בהיפגעות שלהם בתאונות דרכים. כל גורמי המקצוע חייבים להתגייס במטרה לצמצם את ההיפגעות הגבוהה של הצעירים בתאונות דרכים. ראשי הערים חייבים להירתם למשימה ולמקד פעילות לצמצום הנפגעים בתוך הערים, במסגרת הפעילות הקהילתית. במקביל, יש להגביר את המודעות וההסברה במדיות התקשורתיות שבהם הצעירים נמצאים, בעיקר ברשתות החברתיות. ככל שנטמיע את ערכי הבטיחות בנהגים החדשים והצעירים נוכל לקטוף את פירות הבטיחות כאשר הם יהיו נהגים וותיקים ומנוסים".
דו"ח אור ירוק: זינוק חד של 40% בנהגים הצעירים ההרוגים


56 נהגים צעירים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת שנת 2021 לעומת 40 נהגים צעירים שנהרגו בתאריך המקביל בשנת 2020 – עליה של 40% (נכון ל- 5 בדצמבר 2021).


נהגים צעירים הרוגים - כמעט אחד בכל שבוע בממוצע

48 נהגים צעירים, עד גיל 24, נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 (כמעט אחד בכל שבוע בממוצע) לעומת 44 נהגים צעירים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019 – עליה של 9%. הנתונים הקשים מתעצמים נוכח העובדה כי שנת 2020 הייתה ייחודית וכללה סגרים ארוכים וירידה חדה בנסועת כלי הרכב בכבישים (ירידה בצריכת הדלק). בנוסף, מקומות הבילוי היו סגורים במשך חודשים רבים במהלך השנה בשל וירוס הקורונה ונהגים צעירים אשר משרתים בצבא לא יצאו לחופשה במשך תקופות זמן ארוכות. אי לכך חלה ירידה חדה בשימוש ברכב של נהגים צעירים, ירידה אשר לא באה לידי ביטוי בירידה במספר ההרוגים מתאונות דרכים באותה שנה.


בעשור האחרון נהרגו 403 נהגים צעירים (בכל סוגי כלי הרכב) בתאונות דרכים, 40 נהגים צעירים נהרגים בממוצע בכל שנה.


הרוגים מתוך כלל ההרוגים – השנה הקטלנית ביותר בעשור האחרון

למרות ש-14.2% מכלל בעלי הרישיונות הם נהגים צעירים עד גיל 24, 15.7% מכלל ההרוגים מתאונות דרכים בשנת 2020 היו נהגים צעירים. חלקם של הנהגים הצעירים ההרוגים מכלל הרוגי תאונות הדרכים בשנת 2020 היה הגבוה ביותר בעשור האחרון וגבוה בשיעור של כ-10% בהשוואה לחלקם במצבת ההרוגים בשנת 2019. בעשור האחרון קיימת מגמה מדאיגה של עליה בחלקם של הנהגים הצעירים ההרוגים מתאונות דרכים מתוך כלל ההרוגים, מגמה שהגיעה לשיאה בשנת 2020.


סופי השבוע - הימים המסוכנים

82 נהגים צעירים נהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון (2011-2020) בימי שישי – היום הקטלני ביותר מבין כל הימים במהלך השבוע. היום השני הקטלני ביותר הוא יום חמישי (66 הרוגים). מגמת הנהגים הצעירים ההרוגים הולכת וגדלה במהלך ימי השבוע ומגיעה לשיאה כאמור ביום שישי.


בשל מאפייני הנהיגה הייחודיים של הצעירים, סופי השבוע הם ימים עם סיכון גבוה להיפגעות בתאונת דרכים (ימים שבהם נרשמה עליה בהרוגים ובנפגעים). נהגים צעירים נוהגים בשעות הלילה המאוחרות לאחר בילוי, חלקם הם חיילים החוזרים לחופשת סוף השבוע ונוהגים בעייפות, תחת השפעת אלכוהול, וכל זאת בחוסר ניסיון הפוגע ביכולת לקרוא את מפת הסכנות שהכביש מציב.


הרוגים לפי מגזר - אחד מכל שני הרוגים מגיע מהחברה הערבית

55% מהנהגים הצעירים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון היו מהחברה הערבית. הנהגים הצעירים הערבים מהווים 29% מבעלי הרישיונות בקרב נהגים צעירים אבל נהרגים פי שניים יותר מאשר חלקם במצבת הנהגים. מאפייני נהיגת הצעירים בחברה הערבית, תשתיות רעועות בישובים, היעדר נוכחות משטרתית קבועה ומרתיעה ועוד, כל אלה מגדילים את הסיכון של נהגים צעירים מהחברה הערבית להיפגע בתאונות דרכים.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like
bottom of page