top of page

בירת ישראל בשימוש בטלפון סלולארי בנהיגה


בירושלים אוהבים להתעסק בטלפון הסלולארי בזמן הנהיגה. בשנת 2018 רשמו שוטרי משטרת ישראל הכי הרבה דוחות לנהגים שעשו שימוש בטלפון הסלולארי בירושלים, ובפער ניכר מאשר לנהגים בתל אביב - פי שניים ויותר.

מנתוני המשטרה שהגיעו לידי עמותת אור ירוק עולה כי בשנת 2018 נרשמו 8,658 דוחות לנהגים בירושלים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה לעומת 3,139 דוחות שנרשמו לנהגים בתל אביב-יפו. מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2018 חלה עליה של 7% במספר הדוחות שנרשמו לנהגים בירושלים בגין שימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה לעומת שנת 2017 ואילו בתל אביב-יפו דווקא נרשמה ירידה של 6% בשנת 2018 לעומת שנת 2017.


אחרי ירושלים ותל אביב-יפו נמצאת פתח תקוה במקום השלישי במדד הדוחות לנהגים המסמסים עם 3,014 דוחות (עליה של 28% בהשוואה לשנת 2017), במקום הרביעי נמצאת נתניה עם 2,221 דוחות (עליה של 11% בהשוואה לשנת 2017) ובמקום החמישי ניתן למצוא את ראשון לציון שבה נרשמו 1,934 דוחות בשנת 2018 (עליה של 14% בהשוואה לשנת 2017).


עשרת הערים המובילות בגין שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה


1. ירושלים: דוחות ב-2017 - 8,094 דוחות ב-2018 - 8,658 שינוי באחוזים +7%


2. תל אביב-יפו: דוחות ב-2017 - 3,333 דוחות ב-2018 - 3,139 שינוי באחוזים -6%


3. פתח תקווה: דוחות ב-2017 - 2,348 דוחות ב-2018 - 3,014 שינוי באחוזים +28%


4. נתניה: דוחות ב-2017 - 1,996 דוחות ב-2018 - 2,221 שינוי באחוזים +11%


5. ראשון לציון: דוחות ב-2017 - 1,695 דוחות ב-2018 - 1,934 שינוי באחוזים +14%


6. אשדוד: דוחות ב-2017 - 2,111 דוחות ב-2018 - 1,920 שינוי באחוזים -9%


7. חיפה: דוחות ב-2017 - 2,394 דוחות ב-2018 - 1,565 שינוי באחוזים -35%


8. כפר סבא: דוחות ב-2017 - 1,243 דוחות ב-2018 - 1,378 שינוי באחוזים +11%


9. רחובות: דוחות ב-2017 - 912 דוחות ב-2018 - 1,363 שינוי באחוזים +49%

10. אשקלון: דוחות ב-2017 - 1,112 דוחות ב-2018 - 1,181 שינוי באחוזים +6%ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "למרות שרוב מוחלט של הציבור מודע לכך שלהשתמש בטלפון בסלולארי בזמן נהיגה זו פעולה שמסכנת חיים עדיין רבים עושים זאת ולא חוששים להיתפס על ידי המשטרה. כדי למנוע את התופעה חייבים להגביר את הנוכחות המשטרתית בכבישים וליצור הרתעה והבנה בקרב הנהגים כי קיים סיכוי גבוה שיתפסו אם ישתמשו בטלפון בזמן נהיגה ויסכנו את החיים של כולנו. במקביל, חייבים לקדם פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו חסימת הודעות במהלך הנהיגה ויאפשרו שימוש קולי בלבד".

במשטרה מייחסים מקום מרכזי לאכיפת הסלולאר בזמן נהיגה ובשנת 2018 הגדילו את מכסת הדוחות לנהגים שעשו שימוש בטלפון בזמן נהיגה. 124,882 דוחות ניתנו לנהגים לעומת 108,471 דוחות שנרשמו בשנת 2017 - עליה של 15%.


מבט בנתונים חושף כי מתוך 124,882 הדוחות שנרשמו על ידי המשטרה 122,745 דוחות ניתנו בגין שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית או מיקרופון המותקן ברכב. 230 דוחות נרשמו למורי נהיגה שעשו שימוש בטלפון הנייד במהלך שיעור הנהיגה ו-1,907 דוחות נרשמו לנהגים שקראו או שלחו מסרון.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. https://j9korea.com/


Like
bottom of page