top of page

דוח אור ירוק: שמונה נפגעים בכל יום בממוצע בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים


3,089 בני אדם נפגעו בתאונות דרכים במעורבות אופניים וקורקינטים חשמליים בשנת 2019 - בממוצע שמונה בני אדם בכל יום, כך עולה מדו"ח חדש שהכינה עמותת אור ירוק. מהדו"ח שישלח לחברי הכנסת וראשי ערים, עולה כי בחמש השנים האחרונות (2015-2019) נפגעו 10,462 בני אדם בתאונות במעורבות באופניים חשמליים ו-1,354 בני אדם בתאונות עם קורקינטים חשמליים.


מהנתונים עולה כי בחמש השנים האחרונות (2015-2019) נהרגו 59 בני אדם בתאונות עם אופניים וקורקינטים חשמליים (55 הרוגים בתאונות אופניים חשמליים וארבעה בתאונות קורקינטים חשמליים).


בשנת 2019 נפגעו 2,282 בני אדם בתאונות עם אופניים חשמליים לעומת 2,552 בני אדם שנפגעו בשנת 2018 – ירידה של 11%. במקביל, נרשם זינוק חד במספר הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים - 807 בשנת 2019 לעומת 286 בשנת 2018, כמעט פי שלושה יותר.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "למרות הקורונה והסגר הארוך ישנה עליה במספר ההרוגים מתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים השנה. הנתונים הללו מחייבים את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשויות המקומיות להפסיק להתעלם מהרוכבים ולסלול עבורם שבילי רכיבה בטוחים או להקצות מסלולים שיפרידו אותם מהולכי הרגל ומכלי הרכב. הקורונה מכתיבה לנו אורח חיים חדש ויותר אנשים בוחרים לעשות שימוש בכלים חשמליים על פני נסיעה בתחבורה הציבורית או הרכב הפרטי. המגמה העולמית הזו הולכת וגוברת ובישראל חייבים ליישר קו עם המדינות המובילות בעולם. במקביל, חייבים להגדיל את הנוכחות המשטרתית בכבישים ואת האכיפה כדי ליצור בקרב הרוכבים הרתעה שתמנע מהם לבצע עבירות תנועה מסכנות חיים".


שנת 2019 - מעל אלף מאושפזים

מעל 1,000 מאושפזים בבתי החולים בשנת 2019

מנתוני מכון גרטנר עולה כי 1,004 בני אדם אושפזו בבתי החולים (נפגעי טראומה) בשנת 2019 לאחר שהיו מעורבים בתאונת אופניים חשמליים/קורקינטים ממונעים לעומת 935 בני אדם שאושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לאחר שהיו מעורבים בתאונות עם אופניים חשמליים/קורקינטים ממונעים בשנת 2018 – עליה של 7.4%.


בקרב רוכבי האופניים החשמליים המאושפזים נרשמה ירידה של 13.6% ואילו בקרב הנפגעים בתאונות עם קורקינטים חשמליים נרשם זינוק חד של פי שלושה. 141 רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים ממונעים אושפזו בבתי החולים בשנת 2019 לאחר שסבלו מפציעות אנושות וקשות לעומת 124 רוכבים שאושפזו בבתי החולים בשנת 2018 לאחר שסבלו מפציעות אנושות וקשות – עליה של כ-13.7%, העלייה הגדולה בקרב נפגעי הראש נרשמה בקרב רוכבי הקורקינטים החשמליים.


הקמפיינים לא אפקטיביים – לא חובשים קסדות

כ-90% מנפגעי הראש ומנפגעי הראש הקשים לא חבשו קסדה (2013-2019) נתון המוכיח עד כמה חשובה הקסדה לצמצום פגיעות הראש של הרוכבים. בשנים האחרונות ביצעו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מספר קמפיינים תקשורתיים המעודדים חבישת קסדה אך מהנתונים ניתן להסיק כי קמפיינים פרסומיים אלו לא צלחו.


שנת 2020 – המגמה נמשכת למרות הקורונה

14 רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים נהרגו מתחילת שנת 2020 לעומת 13 רוכבים שנהרגו בתאריך המקביל בשנה שעברה בתאונות דומות (נכון ל-8 באוקטובר 2020). על פי ניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני מכון גרטנר עולה כי בחציון הראשון של שנת 2020 נרשמה ירידה של 12% במספר הפצועים שאושפזו בבתי החולים בישראל בעקבות מעורבות בתאונות עם אופניים וקורקינטים חשמליים. בששת החודשים הראשונים של השנה אושפזו 414 בני אדם בבתי החולים לעומת 467 בני אדם שאשפזו בחציון המקביל בשנה שעברה.

בעוד שחלקם היחסי של רוכבי האופניים החשמליים מקרב המאושפזים ממשיך לרדת בחציון הראשון של שנת 2020 לעומת 2019, חלקם היחסי של רוכבי הקורקינטים החשמליים ממשיך לעלות.


עם זאת, הירידה במספרי המאושפזים בקרב נפגעי אופניים וקורקינטים חשמליים מיוחסת לרבעון השני של שנת 2020, כלומר לתקופת הסגר של הקורונה. למעשה, ברבעון הראשון של שנת 2020 , חלה עלייה של כמעט פי שלושה במספר המאושפזים בעקבות תאונות עם קורקינטים חשמליים (מ-17 ברבעון הראשון של 2019 ל-50 ברבעון הראשון של 2020).


נתונים מעניינים נוספים:

· הקמפיינים שכשלו: בחציון הראשון של שנת 2020, חל גידול משמעותי של 65% במספר רוכבי קורקינט חשמלי עם פגיעת ראש, ביחס לחציון הראשון של שנת 2019.

· מרבית (כ-70%) נפגעי הראש שאושפזו לאחר שנפגעו בעקבות רכיבה על קורקינט חשמלי סבלו מפגיעת ראש משמעותית.

· 16% מהמאושפזים בחציון הראשון של 2020 היו מתחת לגיל 16 (גיל האסור לרכיבה), בדומה לחציון המקביל בשנת 2019.

· 63 בני אדם נפגעו קשה ואנוש בתאונות עם אופניים וקורקינטים חשמליים בחציו הראשון של 2020 (נתון כמעט זהה לחציון המקביל בשנת 2019).

· בחציון הראשון של שנת 2020, עמד אחוז הנפגעים קשה ואנוש על 16% מכלל המאושפזים עקב תאונות עם אופניים או קורקינט חשמליים, בדומה לתקופה המקבילה בשנים קודמות (כ-15%).

פוסטים אחרונים

הצג הכול

כ-90% מנפגעי הראש ומנפגעי הראש הקשים לא חבשו קסדה (2013-2019) בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים, נתון המוכיח עד כמה הקסדה חשובה וקריטית לצמצום פגיעות הראש של הרוכבים. קמפיין רשת חדש של עמותת אור ירוק

על פי ניתוח של עמותת אור ירוק לנתוני מכון גרטנר עולה כי בחציון הראשון של שנת 2020 נרשמה ירידה של 12% במספר הפצועים שאושפזו בבתי החולים בישראל בעקבות מעורבות בתאונות עם אופניים וקורקינטים חשמליים. בששת

bottom of page