top of page

דוח אור ירוק: 29 ילדים נהרגים בממוצע בכל שנה בתאונות דרכים – כיתת לימוד שלמה

מתחילת שנת 2021 נהרגו 24 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים (נכון ל25 בנובמבר), 12 מהם כאשר הלכו ברגל. דו"ח חדש של עמותת אור ירוק לרגל יום הילד הבין לאומי חושף כי בעשור האחרון נהרגו 299 ילדים בתאונות דרכים – 29 בממוצע בכל שנה.


שנת 2020: שני ילדים הרוגים בממוצע בכל חודש

25 ילדים עד גיל 14 נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 - שני ילדים הרוגים בכל חודש בממוצע. לאחר ששנת 2019 הייתה שנת שיא במותם של ילדים בתאונות דרכים (34 ילדים הרוגים) בשנת 2020 כאמור נרשמה ירידה וזאת בחסות הקורונה, הסגרים הארוכים והירידה החדה בנסועת כלי הרכב.


25 ילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020, מהווים 8.2% מכלל הרוגי תאונות הדרכים באותה שנה. בהשוואה לשנת 2019 נרשמה בשנת 2020 ירידה קלה בחלקם היחסי של הילדים מכלל ההרוגים ככל הנראה בשל השלכות וירוס הקורונה. כאשר בוחנים את חלקם היחסי של הילדים ההרוגים מכלל הרוגי תאונות הדרכים בעשור האחרון ניתן לראות כי 8.9% מההרוגים בכל שנה בממוצע הם ילדים – כמעט אחד מכל עשרה הרוגים.


למרות הסגרים בקורונה לא נרשמה ירידה בילדים שנהרגו כשהלכו ברגל

14 מתוך 25 הילדים עד גיל 14 שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 נהרגו כשהלכו ברגל (56% מכלל הילדים ההרוגים באותה שנה), נתון זהה למספר הילדים הולכי הרגל שנהרגו בשנת 2019. למרות הסגרים הארוכים שגרמו להישארות ארוכה של ילדים בבית לא נרשמה ירידה בילדים שנהרגו כשהלכו ברגל. שישה ילדים נהרגו כאשר נסעו ברכב (הנתון הנמוך ביותר בעשור האחרון) לעומת 13 ילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019 כאשר נסעו ברכב.


שנת 2020 איננה חריגה בהיפגעותם של הולכי הרגל הילדים. כאשר בוחנים את סוגי הפגיעות שהובילו למותם של ילדים בתאונות דרכים בעשור אחרון ניתן לראות כי 53% מהילדים נהרגו כאשר הלכו ברגל (160 ילדים) – הסיבה המרכזית. 34% מהילדים נהרגו בעשור האחרון (101 ילדים) כאשר נסעו ברכב. 8% מהילדים נהרגו בעשור האחרון כאשר רכבו על אופניים (23 ילדים).


ילדים בחברה הערבית נהרגים בשיעור כפול מחלקם באוכלוסייה

10 ילדים מהחברה היהודית נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 לעומת 15 ילדים מהחברה היהודית שנהרגו בשנת 2019 – ירידה של 33%. לעומת זאת, 13 ילדים מהחברה הערבית נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2020 לעומת 14 ילדים מהחברה הערבית שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2019 – הרוג אחד פחות בלבד וזאת למרות הסגרים על האוכלוסייה והירידה החדה בנסועת כלי הרכב בשל וירוס הקורונה.


ילדי החברה הערבית מהווים 24% מאוכלוסיית הילדים בישראל, אך חלקם במצבת הילדים ההרוגים נאמד בשנת 2020 בשיעור של 52% מכלל הילדים ההרוגים מתאונות דרכים – פי שניים ויותר מאשר חלקם באוכלוסייה (שיעור דומה גם בעשור האחרון).


בולטת בעיקר היפגעות פעוטות מהחברה הערבית בגילאי 0-4 בתאונות דרכים. בשנת 2020 נהרגו שבעה פעוטות מהחברה הערבית - 53% מכלל הילדים ההרוגים מהחברה הערבית – כל ילד שני הרוג מהחברה הערבית. ההיפגעות הגבוהה של פעוטות מהחברה הערבית נגרמת בשל תאונות המוגדרות כ"תאונות חצר" - אותן תאונות המתרחשות בחצר הבית ואופייניות בעיקר לחברה הערבית.


החודשים יוני וספטמבר האדומים ביותר

36 ילדים נהרגו בתאונות דרכים בחודשים יוני ואוקטובר בעשור האחרון (בכל אחד). בחודשי הקיץ והחופש הגדול קיימת היפגעות גבוהה בתאונות דרכים בהשוואה לחודשים בתחילת השנה, עליה שנמשכת ומתעצמת לקראת חגי תשרי. בחודשי הקיץ ובחודשים של חגי תשרי הילדים לא נמצאים באופן קבוע במסגרת מגוננת ומבלים זמן רב מחוץ לבית. השעמום, חוסר המעש וריבוי של זמן פנוי חושפים את הילדים לסכנות שבכביש.


שעות אחר הצהריים מהוות נקודות תורפה לילדים. החל משעות הצהריים (12:00) ועד שעות הערב (19:00) נרשמת היפגעות גבוהה יותר מאשר בכל שעות היממה. היפגעותם של הילדים בתאונות דרכים בעשור האחרון מגיעה לשיאה בין השעות 15:00-16:00 כאשר 31 ילדים נהרגו בתאונות דרכים בשעות הללו. בשעות אחר הצהריים הילדים לא נמצאים במסגרת בית הספר אשר מגוננת עליהם. חלקם משוטטים ברחובות חסרי מעש, חלקם בדרכם הביתה ממסגרות הצהריים וחלקם בדרכם אל החוגים ופעילויות אחרות.


בנוסף לכך, בין השעות 07:00-08:00 נרשם זינוק חד במספר הילדים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון. ניתן לשער כי להגעה אל בית הספר באותן שעות ישנה "תרומה" מכרעת להיפגעות הילדים בשעות הבוקר ובדרך אל בית הספר.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ילדים הם משתמשי דרך פגיעים במיוחד כאשר תאונות הדרכים הן אחת הסיבות המרכזיות לתמותת ילדים בישראל. מערכות התחבורה נוצרו ותוכננו מעיניהם של מבוגרים ולמענם. התשתיות והסדרי התנועה לא לוקחים בחשבון את התנהגותם של ילדים. הפזיזות, חוסר היכולת לקרוא את מפת הסכנות שבכביש מגדילות את הסיכון של ילדים להיפגע בתאונת דרכים. הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל ומוטלת עלינו כחברה החובה המוסרית לדאוג לבטיחותם ולפעול באופן נמרץ לצמצום היפגעותם בתאונות דרכים. יש לשים בראש סדר העדיפויות את בטיחות הילדים ולהתאים עבורם את התשתית כך שתגן עליהם ותמנע את ההיפגעות שלהם בעיקר באותם מקומות שבהם ישנו ריבוי של ילדים כמו בתי ספר, גנים ציבוריים ומתנסים".


המלצות

  • תשתיות: בעמותת אור ירוק ממליצים לשפר את הבטיחות בפן התשתיתי באזורי ריכוז של ילדים כגון בתי ספר, גני ילדים ומגרשי משחקים. יש לפעול ביתר שאת למיתון וריסון מהירויות הנסיעה באזורים הללו באמצעות פסי האטה, אזורי מיתון תנועה וכדומה. במקביל, יש לקדם הארכת משך המופע הירוק ברמזורים באזורי ריכוז של ילדים. יש לבצע סקרי תשתיות באזורים הללו כפעולה מקדימה לפתיחת שנת הלימודים וכן לפעול לקידום "מסלול בטוח" לבתי הספר.

  • מערכות בטיחות לרכב: יש לקדם את נושא בטיחות חזית הרכב בדגש על תאונות מסוג פגיעה בהולך רגל כמו גם לקדם התקנת מערכות טכנולוגיות לזיהוי הולכי רגל.

  • חגורות בטיחות: על המדינה לקדם את ההסברה בנוגע להתאמת אמצעי המיגון לגיל ומשקל הילד. הבעיה המרכזית כיום הינה החגירה מאחור וכמו כן יש להגביר את האכיפה בנוגע לשימוש בחגורות בטיחות ומושבי הגבהה (בוסטרים).

  • דרושה פעולה מידית במגזר הלא-יהודי: כלל ההמלצות שנסקרו בדו"ח זה מקבלות משנה תוקף כשמדובר באוכלוסייה הלא-יהודית. אכיפה משמעותית, הסברה, הכשרה וחינוך לבטיחות בדרכים, הם גורמי מפתח בהקשר זה. הכרחי לנקוט פעולה מידית ונמרצת לשיפור הבטיחות במגזר הלא-יהודי בכלל, ובקרב ילדים בפרט.

  • יש להקפיד על קיום חינוך לזהירות בדרכים במערכת החינוך: יש להעביר תקציבים ראויים לנושא זה, אשר יאפשרו להנגיש את תכני הבטיחות לכל שכבות הגיל באופן שוטף. על התכנים האמורים להכיל בין היתר פיתוח מיומנויות לשימוש בטוח בדרך בקרב ילדים והקניית הרגלי בטיחות.


Comments


bottom of page