top of page

דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראש חה"כ אלי דלל בנושא עלייה במספר הילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2023

הדיון עסק במספר הגבוה של ילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2023. ליעד קייקוב, רכזת מדיניות וקשרי ממשל בעמותת אור ירוק הציגה לוועדה את הנתונים המדאיגים ואמרה כי נתונים אלה מחייבים פעולה ממוקדת להגברת הבטיחות וצמצום ההיפגעות בקרב ילדים. נועה ליבורקין, מנהלת מחלקת החינוך באור ירוק הוסיפה והדגישה בפני הוועדה את החשיבות וההשפעה החיובית של חינוך לבטיחות בדרכים בקרב ילדים.Comments


bottom of page