top of page

דיון בוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול בראשות חה"כ בועז ביסמוט בנושא נהיגה תחת השפעת שימוש בסמים ובאלכוהול

ליעד קייקוב, רכזת מדיניות וקשרי ממשל בעמותת אור ירוק, הציגה לוועדה נתונים הנוגעים לתאונות דרכים הנגרמות בעקבות השפעת סמים ואלכוהול: בכל שנה נפגעים 350 אנשים בתאונות כתוצאה משימוש בסמים או אלכוהול. ליעד הוסיפה והציגה לוועדה דרכים בעזרתן ניתן יהיה להפחית את התופעה המסוכנת- הגברת האכיפה והחמרת הענישה.Comentarios


bottom of page