top of page

לא עוצרים באדום - 89% מהציבור טוענים: ראינו נהג שחוצה צומת באור אדום

ב-16 במרץ 2019, אישה בת 70 נהרגה וצעירה בת 19 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים שאירעה בצומת פל ים סמוך לחדרה. מחקירה משטרתית עולה כי התאונה נגרמה לאחר שאחד מכלי הרכב נכנס לצומת למרות אור אדום ברמזור. התופעה המסוכנת של חצית צומת באור אדום איננה אירוע נדיר אלא מציאות יומיומית בעיקר בהיעדר מצלמות רמזור, ניידות ונוכחות משטרתית בכבישים.


89% מהציבור טענו כי ראו לפחות פעם אחת נהג שחצה צומת באור אדום בשנה אחרונה, כך עולה מסקר חדש שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" במטרה לאמוד את היקף התופעה המסוכנת שבה נהגים חוצים צומת באור אדום. מהנתונים עולה עוד כי אחד מכל ארבעה נשאלים (25%) טען כי ראה לפחות ארבע פעמים ויותר נהג שחצה צומת באור אדום. כמו כן עולה מהסקר כי יותר מאחד מכל ארבעה (28%) העיד על עצמו כי חצה צומת באור אדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

"גונבים את הרמזור"

הסיבה? 76% מהנשאלים מאמינים כי הנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור. 17% מאמינים כי הנהגים לא רואים את רמזור, כלומר נוהגים בחוסר תשומת הלב ו-7% לא יודעים את הסיבה.

והפתרון – רוב הציבור מאמין במצלמות האכיפה

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב הציבור (67%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום.

נתונים נוספים שעולים מהסקר:

· ככל שהגיל עולה, כך שיעור הנהגים שחצו צומת באור אדום יורד.

· ככל שרמת ההשכלה עולה, כך שיעור הנהגים שחצו צומת באור אדום יורד.

· ככל שרמת ההכנסה עולה, כך שיעור המשיבים שהצבת מצלמה בצמתים תרתיע נהגים מלחצות צומת באור אדום.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "חציית צומת באור אדום היא אחת מעבירות התנועה החמורות והקשות שיש. אדם נכנס לצומת באור אדום ולמעשה מהמר על החיים של הנהג שמגיע מהצד השני של הצומת ובטוח שהכביש פנוי. תוצאות הסקר מוכיחות לנו עד כמה התופעה רווחת ושכיחה בקרב הנהגים ולכן המדינה חייבת למקד פעילות לצמצום התופעה המסוכנת באמצעות תוספת מצלמות רמזור בולטות ומשולטות. אדם שידע כי קיים סיכוי גדול שיקבל קנס גבוה אם יחצה צומת באור אדום, הוא לא ימהר כל כך להמר על החיים של כולנו. מצלמות הרמזור הוכיחו את יעילותן בצמצום מספר הנפגעים בקרב מדינות מתקדמות רבות ולכן יש התקין מצלמות מצילות חיים באותם צמתים אדומים ומסוכנים".

על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס, 2,668 נהגים היו מעורבים בשנת 2017 בתאונות דרכים לאחר אי ציות לרמזור אדום. מהנתונים עולה כי 17 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד) ו-180 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קשות. 2,471 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קלות לאחר שלא צייתו לרמזור אדום.

· הסקר בוצע בחודש אפריל 2019, בסקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 506 משיבים בגילאי 18 ומעלה יהודים וערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.3%.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 02, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page