top of page

לא עוצרים באדום - 90% מהציבור טוענים:ראינו נהג שחוצה צומת באור אדום

באוגוסט שנה שעברה נפצע השחקן נירו לוי בתאונת דרכים בתל אביב כאשר נהג רכב פרטי חצה על פי החשד צומת באור אדום ופגע בלוי בשעה שרכב על האופנוע שלו. עד כמה התופעה של חציית צומת באור אדום נפוצה?

90% מהציבור טענו כי ראו לפחות פעם אחת נהג שחצה צומת באור אדום בשנה אחרונה, כך עולה מסקר חדש (יולי 2023) שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" במטרה לאמוד את היקף התופעה המסוכנת שבה נהגים חוצים צומת באור אדום. בנוסף, 25% טענו כי ראו ארבע פעמים ויותר נהגים שחוצים צומת באור אדום.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "חצית צומת באור אדום הפכה למכת מדינה, ממש ענין יומיומי כמעט בכל צומת מרומזר. רוב הנהגים רוצים להרוויח עוד דקה או שתים ונכנסים לצומת באור אדום מלא ובכך מסכנים את עצמם ואת שאר משתמשי הדרך. למרות שמדובר בתופעה רחבה שגובה את חייהם של קרוב ל-30 בני אדם בשנה ואלפים נוספים נפגעים, מאוד קל ופשוט למגר אותה. הצבת מצלמות בולטות ומשולטת בצמתים הוכחה מחקרית כגורם שמפחית באופן ניכר את תאונות הדרכים בצומת כמו גם בצמתים הסמוכים באזור. נהג שידע שהוא נכנס לצומת מצולם וייענש בחומרה לא ימהר כל כך לסכן את החיים של כולנו. במשרד לביטחון פנים ובמשטרה חייבים לאתר את הצמתים האדומים ומרובי הנפגעים ולהתקין בהם מצלמות מצילות חיים".

בחלוקה לפי אזורים בארץ

באזור חיפה והצפון

86% מתושבי אזור חיפה והצפון העידו כי ראו נהג חוצה צומת באור אדום פעם אחת לפחות בשנה האחרונה - 20% טוענים כי חזו בתופעה ארבע פעמים או יותר. 16% מהנהגים העידו כי נסעו בעצמם באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הסיבה המרכזית לכך, לפי 78% מהנשאלים באזור חיפה והצפון, היא שנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור ובעצם "גונבים את הרמזור". 16% טוענים כי הסיבה המרכזית היא חוסר בתשומת לב של נהגים שחוצים את הצומת באדום ולא מבחינים ברמזור או באור האדום. 6% השיבו כי הסיבה אחרת או שאינם יודעים.

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב תושבי אזור חיפה והצפון (77%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום. 15% טענו כי מצלמות בצמתים לא ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום. 8% השיבו כי הם לא יודעים.

עוד עלה מהסקר כי 69% מתושבי חיפה והצפון מאמינים כי החרמת הרכב לשלושים ימים או שלילת רישיון למי שנתפס חוצה צומת באור אדום יובילו למיגור התופעה המסוכנת. 18% מאמינים כי החרמת הרכב או שלילת רישיון הנהיגה למי שנתפס חוצה צומת באור אדום לא יובילו למיגור התופעה ו-13% השיבו כי אינם יודעים.

באזור השרון

95% מתושבי אזור השרון העידו כי ראו נהג חוצה צומת באור אדום פעם אחת לפחות בשנה האחרונה- 20% טוענים כי חזו בתופעה ארבע פעמים או יותר. 32% מהנהגים העידו כי נסעו בעצמם באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הסיבה המרכזית לכך, לפי 76% מהנשאלים באזור השרון, היא שנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור ובעצם "גונבים את הרמזור".17% טוענים כי הסיבה המרכזית היא חוסר בתשומת לב של נהגים שחוצים את הצומת באדום ולא מבחינים ברמזור או באור האדום. 7% השיבו כי הסיבה אחרת או שאינם יודעים.

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב תושבי אזור השרון (73%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום. 17% טענו כי מצלמות בצמתים לא ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום. 10% השיבו כי הם לא יודעים.

עוד עלה מהסקר כי 73% מתושבי השרון מאמינים כי החרמת הרכב לשלושים ימים או שלילת רישיון למי שנתפס חוצה צומת באור אדום יובילו למיגור התופעה המסוכנת. 17% מאמינים החרמת הרכב או שלילת רישיון הנהיגה למי שנתפס חוצה צומת באור אדום לא יובילו למיגור התופעה ו-10% השיבו כי אינם יודעים.

באזור תל אביב-יפו והמרכז

94% מתושבי אזור תל אביב-יפו והמרכז העידו כי ראו נהג חוצה צומת באור אדום פעם אחת לפחות בשנה האחרונה- 28% טוענים כי חזו בתופעה ארבע פעמים או יותר. 30% מהנהגים העידו כי נסעו בעצמם באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הסיבה המרכזית לכך, לפי 80% מהנשאלים באזור תל אביב-יפו והמרכז, היא שנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור ובעצם "גונבים את הרמזור". 13% טוענים כי הסיבה המרכזית היא חוסר בתשומת לב של נהגים שחוצים את הצומת באדום ולא מבחינים ברמזור או באור האדום. 7% השיבו כי הסיבה אחרת או שאינם יודעים.

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב תושבי תל אביב-יפו והמרכז (72%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום. 16% טענו כי מצלמות בצמתים לא ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום. 12% השיבו כי הם לא יודעים.

עוד עלה מהסקר כי 64% מתושבי תל אביב-יפו והמרכז מאמינים כי החרמת הרכב לשלושים ימים או שלילת רישיון למי שנתפס חוצה צומת באור אדום יובילו למיגור התופעה המסוכנת. 19% מאמינים החרמת הרכב או שלילת רישיון הנהיגה למי שנתפס חוצה צומת באור אדום לא יובילו למיגור התופעה ו-17% השיבו כי אינם יודעים.

באזור ירושלים והסביבה

89% מתושבי אזור ירושלים והסביבה העידו כי ראו נהג חוצה צומת באור אדום פעם אחת לפחות בשנה האחרונה- 31% טוענים כי חזו בתופעה ארבע פעמים או יותר. 34% מהנהגים העידו כי נסעו בעצמם באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הסיבה המרכזית לכך, לפי 83% מהנשאלים באזור ירושלים והסביבה, היא שנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור ובעצם "גונבים את הרמזור". 13% טוענים כי הסיבה המרכזית היא חוסר בתשומת לב של נהגים שחוצים את הצומת באדום ולא מבחינים ברמזור או באור האדום. 4% השיבו כי הסיבה אחרת או שאינם יודעים.

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב תושבי אזור ירושלים והסביבה (71%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום. 20% טענו כי מצלמות בצמתים לא ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום. 9% השיבו כי הם לא יודעים.

עוד עלה מהסקר כי 67% מתושבי ירושלים והסביבה מאמינים כי החרמת הרכב לשלושים ימים או שלילת רישיון למי שנתפס חוצה צומת באור אדום יובילו למיגור התופעה המסוכנת. 20% מאמינים החרמת הרכב או שלילת רישיון הנהיגה למי שנתפס חוצה צומת באור אדום לא יובילו למיגור התופעה ו-13% השיבו כי אינם יודעים.

באזור באר שבע והדרום

92% מתושבי אזור באר שבע והדרום העידו כי ראו נהג חוצה צומת באור אדום פעם אחת לפחות בשנה האחרונה- 30% טוענים כי חזו בתופעה ארבע פעמים או יותר. 32% מהנהגים העידו כי נסעו בעצמם באדום לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

הסיבה המרכזית לכך, לפי 79% מהנשאלים באזור באר שבע והדרום, היא שנהגים שמים לב לרמזור אך מנסים בכל זאת להספיק לעבור באור ירוק לפני שהוא מתחלף לאדום וחושבים שיספיקו לעבור ובעצם "גונבים את הרמזור". 17% טוענים כי הסיבה המרכזית היא חוסר בתשומת לב של נהגים שחוצים את הצומת באדום ולא מבחינים ברמזור או באור האדום. 4% השיבו כי הסיבה אחרת או שאינם יודעים.

כשנשאלו האם מצלמות שיוצבו בצמתים ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום, הגיבו רוב תושבי אזור באר שבע והדרום (72%) כי הצבת מצלמות תרתיע נהגים מלחצות באור אדום. 17% טענו כי מצלמות בצמתים לא ירתיעו נהגים מלחצות צומת באור אדום. 11% השיבו כי הם לא יודעים.

עוד עלה מהסקר כי 63% מתושבי באר שבע והדרום מאמינים כי החרמת הרכב לשלושים ימים או שלילת רישיון למי שנתפס חוצה צומת באור אדום יובילו למיגור התופעה המסוכנת. 22% מאמינים החרמת הרכב או שלילת רישיון הנהיגה למי שנתפס חוצה צומת באור אדום לא יובילו למיגור התופעה ו-15% השיבו כי אינם יודעים.קרוב ל-3,000 נהגים מעורבים בתאונות בשל אי ציות לרמזור בשנת 2021

2,898 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשנת 2021 לאחר שלא צייתו לרמזור. על פי נתוני הלמ"ס, 27 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד), 283 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קשות לאחר שלא צייתו לרמזור ו-2,588 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים קלות לאחר אי ציות לרמזור.


אחד מכל שלושה נהגים המעורבים בתאונות קטלניות בשל אי ציות לרמזור – מהחברה הערבית

האזרחים מהחברה הערבית מהווים כ-21% מכלל האוכלוסייה אך ב-33% מכלל תאונות הדרכים הקטלניות שאירעו בשנת 2021 בשל אי ציות לרמזור, היו מעורבים נהגים מהחברה הערבית (תשעה נהגים), נתון אשר ממחיש את החשיבות של הגברת ההסברה והמודעות כמו גם חיזוק האכיפה המשטרתית כאמצעי הרתעה בקרב החברה הערבית.


· המחקר בוצע בסוף חודש יולי 2023 כסקר אינטרנטי באמצעות פאנל קבוע רב משתתפים בקרב 524 משיבים בגילאי 18 ומעלה יהודים וערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.


Komentarze


bottom of page