top of page

מגבילים מהירות ומצילים חיים - טור דעה מאת ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק

מהירות מופרזת הורגת. מדינות אירופה המתקדמות החלו לאחרונה להיאבק באופן אגרסיבי בנהיגה במהירות מופרזת, ובהתאם לזאת הפרלמנט האירופי אישר לאחרונה תקנה המחייבת התקנת מגבילי מהירות מובנים בכל מכונית חדשה שתימכר באירופה החל 2022.


המשמעות היא שתוך שלוש שנים כל נהג שיעבור את המהירות המותרת יקבל מיד אזהרה ואם יבחר להתעלם וללחוץ על דוושת הגז, ירשם הדבר במחשב הפנימי של הרכב -"הקופסא השחורה". הדברים באים לאחר יוזמה של המועצה האירופית לבטיחות בדרכים (ETSC) שבשנים האחרונות זיהתה את המהירות המופרזת או כזו שאינה הולמת את תנאי הדרך, כאחד הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים. ב-ETSC שמהווה את גוף הבטיחות של האיחוד האירופי, מעריכים שמגבילי המהירות ימנעו כ-30% מסך תאונות הדרכים.


האירופים לא הסתפקו רק במגבילי המהירות אלא גם מורידים ומגבילים את המהירות המותרת בעיקר בערים. מדינות רבות באירופה מבינות עד כמה הקשר בין מהירות מופרזת ותאונות דרכים הינו קשר ישיר ופועלות להוריד את מהירות הנסיעה המותרת כדי לצמצם את תאונות הדרכים ולהציל חיים. בצרפת הורידו את המהירות המותרת מ-90 קמ"ש ל-80 קמ"ש, ב-40% מרשת הכבישים, תוך כדי הערכה כי צמצום המהירות יכול למנוע את מותם של 350-400 בני אדם בכל שנה בתאונות דרכים. שבדיה הגבילה את המהירות המותרת ל-70 קמ"ש בכבישים רבים. נורבגיה, שוויץ, דנמרק והולנד הגבילו את המהירות בכבישים רבים ל-80 קמ"ש. בקיץ האחרון הודיעה עירית לונדון כי במסגרת חזון אפס הרוגים שהיא אימצה מהירות הנסיעה בתוך העיר תוגבל ל-20 מייל לשעה (32 קמ"ש) המהירות תוגבל ותיאכף באמצעות תכנון חדש של רחובות, מצלמות מהירות ואכיפה משטרתית. גם ממשלת ספרד הודיעה כי היא עובדת ומקדמת תכנית להגבלת מהירות הנסיעה בתוך העיר ל-30 מייל לשעה (48 קמ"ש) כמו גם צמצום מהירות הנסיעה בכבישים בינעירוניים כך שתהיה נמוכה מ-100 קמ"ש כנהוג כיום במדינה.


נהיגה במהירות מופרזת היא הגורם השני לתאונות דרכים קטלניות בישראל בשנת 2017 כאשר באותה שנה אירעו 62 תאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד) בשל נהיגה במהירות מופרזת. מחקרים רבים מצביעים על "התרומה" של מהירות מופרזת לתאונות דרכים קטלניות ובעיקר על הגדלת חומרת הפגיעה והנזקים העולים ממנה. הגיע הזמן שמדינת ישראל תאמץ כבר עכשיו את הגישה האירופית ותגביל את מהירות נסיעת כלי הרכב, בעיקר ברחובות הערים. ניתן לעשות זאת על ידי הנחת פסי האטה, בעיקר בסביבת ריכוז גבוהה של ילדים וקשישים כמו בתי ספר, גנים ציבוריים ומרכזי יום לקשיש שירסנו את מהירות הרכב ובכך יצמצמו באופן ניכר את הסיכון לתאונת דרכים. הממשלה החדשה שתיכנס בחודשים הקרובים תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפות שלה את הצלת החיים והדרך לשם מתחילה בהורדת מהירות הנסיעה של כלי הרכב.


מאחר וממשלת ישראל אימצה את התקינה האירופית בנושאי הרכב והתחבורה יש לצפות שהתקנות שנכנסו לתוקף באיחוד האירופי יישומו גם בארץ. יש לברך ולאמץ על הצעד החשוב ולוודא כי התקנות אכן מיושמות אך מקרי העבר מלמדים אותנו כי אנשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא ששים ליישם את מדיניות הממשלה בכל הקשור לאימוץ תקנות אירופית לא פופולאריות כפי שלא יושמו עד היום, יותר מעשור, התקנות האירופיות בדבר התקנת טכוגרף דיגיטאלי ומגבילי מהירות במשאיות. שר התחבורה והבטיחות בדרכים הבא יהיה חייב לוודא כי מדינת ישראל תדביק את הפער הגדול ממדינות אירופה בכל הקשור למאבק בתאונות הדרכים.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 comentário


Yumi Vega
Yumi Vega
02 de fev. de 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Curtir
bottom of page