top of page

עומס בלתי נתפס: קרוב ל-60 אלף תיקים ממתינים לטיפול בבתי המשפט לתעבורה

חצי שנה לאחר מותו של רפאל אדנה ז"ל בן ה-4, פרקליטות מחוז מרכז הגישה ב-22 בנובמבר 2023 כתב אישום נגד קרול פסלר (80) בגין הפקרתו ודריסתו למוות בשדרות בן גוריון בנתניה. לפי כתב האישום, ב-6 במאי השנה נהגה פסלר ברכבה. באותה העת חצו את הכביש, שלא במעבר חצייה, תמיר צגאי ביחד עם שני נכדיו. השלושה עלו על אי-תנועה, וברגע שהחלו לרדת ממנו פגעה פסלר ברפאל ובידו של סבו תמיר. הנהגת המשיכה בנסיעה רצופה מבלי שעצרה לעמוד על תוצאות התאונה, ומבלי שהזעיקה את כוחות ההצלה. מיד לאחר מות הילד, יצאה משפחתו למאבק שכלל שורת הפגנות סוערות תחת הכותרת "צדק לרפאל".

בתי המשפט לתעבורה בישראל, לא מצליחים לעמוד בקצב התיקים הרב שמצטבר.

57,621 תיקי תעבורה נמצאים במלאי בתי המשפט השלום (שנת 2022), הנתון הגבוה ביותר מבין כל התיקים אשר נמצאים בבתי משפט השלום, כך עולה מנתוני בתי המשפט שהגיעו לידי עמותת אור ירוק.

על פי הנתונים, 156,055 תיקי תעבורה נפתחו בשנת 2022 בבית משפט השלום כאשר 151,490 תיקי תעבורה נסגרו באותה שנה. כאשר בוחנים את החלק היחסי של תיקי התעבורה הממתינים לטיפול משפטי או כזה הנמצאים תוך כדי התהליך, ניתן לראות כי 57.3% מכלל התיקים במלאי הם תיקי תעבורה (יותר מאחד מכל שני תיקים) – החלק הגדול והמרכזי ביותר מבין כלל בתי משפט השלום.

לשם השוואה, בשנת 2021 מלאי התיקים שהמתינו לטיפול משפטי או שהיו במהלך הטיפול נאמד ב-55,059 תיקים – 2,562 תיקים פחות.


המלאי הגדול ביותר – בית המשפט במחוז חיפה

42,290 תיקי תעבורה נפתחו במחוז חיפה בשנת 2022 ונסגרו 41,278. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-21,460, (37% מכלל התיקים במלאי).

18,707 תיקי תעבורה נפתחו במחוז צפון בשנת 2022 ונסגרו 19,104. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-10,194, (18% מכלל התיקים במלאי).

28,832 תיקי תעבורה נפתחו במחוז מרכז בשנת 2022 ונסגרו 26,136. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-8,922, (15% מכלל התיקים במלאי).

28,832 תיקי תעבורה נפתחו במחוז דרום בשנת 2022 ונסגרו 30,572. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-6,062, (11% מכלל התיקים במלאי).

21,571 תיקי תעבורה נפתחו במחוז תל אביב בשנת 2022 ונסגרו 21,822. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-6,460, (11% מכלל התיקים במלאי).

13,823 תיקי תעבורה נפתחו במחוז ירושלים בשנת 2022 ונסגרו 12,578. מלאי התיקים הממתינים לטיפול משפטי או נמצאים במהלכו נאמד ב-4,835, (8% מכלל התיקים במלאי).

Comments


bottom of page