top of page

עמותת אור ירוק: 77 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בצמתים בשנת 2023. ירושלים ראשונה במספר הנפגעים

נהגת רכב פרטי בת 44 נהרגה ביום ראשון ה-24 במרס 2024, בתאונות דרכים שהתרחשה בכביש 40 בצומת גינתון, סמוך ללוד בין משאית לכלי רכב פרטי. צוותי החירום הגיעו למקום ונאלצו לקבוע את מותה של הנהגת במקום.

77 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים שאירעו בצמתים בשנת 2023, הרוג בכל חמישה ימים בממוצע, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס. בשנת 2023 נפגעו 7,419 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים, 740 מהם נפצעו קשה.

הרוג אחד כמעט בכל שבוע בתאונה בצומת עירוני

מהנתונים עולה כי 50 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בצמתים העירוניים בשנת 2023– כמעט אחד בכל שבוע בממוצע. ההרוגים בצמתים עירוניים מהווים 65% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בצמתים באותה השנה.

 בשנת 2023 נפגעו 4,319 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים העירוניים, 436 מהם נפגעו קשה.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "צומת הוא מפגש והצטלבות של דרכים עם משתמשי דרך שונים. החיבור הזה מעלה את הסיכון לטעות וכפועל יוצא גם להיפגעות בתאונת דרכים. הקשב, הערנות והיכולת לקרוא את מפת הסכנות חייבים להיות במיטבם. כדי לצמצם את הסכנות להיפגעות בתאונה בצומת נדרשת תשתית דרך סלחנית, כזאת שתפצה על טעויות הגורם האנושי ולכן על ראשי הערים למפות את רשימת הצמתים האדומים הנמצאים תחת אחריותם. לאחר מכן יש לטפל בצמתים האדומים באמצעות שיפור התשתית. בנוסף, יש להגביר את המודעות והאכיפה גם בקרב הנהגים וגם בקרב הולכי הרגל ורוכבי האופניים".

העיר בה נפגעו הכי הרבה בצמתים בשנת 2023 היא ירושלים, העיר השנייה היא תל אביב-יפו ואחריה העיר חיפה.

להלן נתוני ההיפגעות בערים מרכזיות:

·      בתל אביב-יפו נפגעו 15,555 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 153 בני אדם ו-1,999 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 777 בני אדם, מהם 16 נהרגו ו-178 נפצעו קשה. 

·      בירושלים נפגעו 13,888 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 122 בני אדם ו-1,822 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 1,192 בני אדם, מהם 13 נהרגו ו-182 נפצעו קשה. 

·      בחיפה נפגעו 7,669 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 76 בני אדם ו-805 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 700 בני אדם, מהם 11 נהרגו ו-103 נפצעו קשה. 

·      בבאר שבע נפגעו 4,923 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 61 בני אדם ו-473 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 325 בני אדם, מהם שמונה נהרגו ו-57 נפצעו קשה. 

·      בפתח תקווה נפגעו 4,748 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 47 בני אדם ו-419 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 363 בני אדם, מהם חמישה נהרגו ו-44 נפצעו קשה. 

·      באשדוד נפגעו 4,073 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 51 בני אדם ו-362 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 331 בני אדם, מהם שמונה נהרגו ו-54 נפצעו קשה. 

·      בחולון נפגעו 3,873 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 38 בני אדם ו-324 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 177 בני אדם, מהם שלושה נהרגו ו-44 נפצעו קשה. 

·      בנתניה נפגעו 3,716 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 44 בני אדם ו-326 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 354 בני אדם, מהם שישה נהרגו ו-37 נפצעו קשה. 

·      ברמת גן נפגעו 3,069 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 24 בני אדם ו-417 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 182 בני אדם, מהם אדם אחד נהרג ו-52 נפצעו קשה.  

·      בראשון לציון נפגעו 3,059 בני אדם בתאונות דרכים בצמתים בעשור האחרון (2023-2014), מהם נהרגו 46 בני אדם ו-452 נפצעו קשה. בשנת 2023 נפגעו בצמתים בעיר 159 בני אדם, מהם חמישה נהרגו ו-49 נפצעו קשה. 

צומת הוא מקום הצטלבות של תנועות מכיוונים שונים, ובו סיכוי ההתרחשות של תאונות חזית-צד בין מכוניות הוא הגבוה ביותר. לעיתים ההתנגשויות הללו מתרחשות בשל העדר רמזור והסדרי תנועה בצומת. בצמתים מתקיימת תנועה מעורבת של משתמשי דרך רבים שונים ומגוונים לצד כלי הרכב כולל הולכי רגל ורוכבי אופניים. תאונות אלו לרוב קטלניות יותר מתאונות בין שני כלי רכב, בשל פגיעותו הרבה של הולך הרגל.

שיפור תשתית הצומת תסייע להגביר את הבטיחות בו ולצמצם את מספר התאונות והנפגעים: התקנת מעגל תנועה בצומת תסייע לריסון מהירות הנסיעה ותאפשר להולכי הרגל לחצות את הכביש בשני מעברי חציה קצרים במקום באחד ארוך המסכן אותם. הוספת רמזור בצומת המחייב עצירה מוחלטת תאפשר מעבר בטוח להולכי הרגל. על ראשי הערים והרשויות לבדוק שהצמתים מוארים היטב על מנת לאפשר לנהגים וליתר משתמשי הדרך ראות טובה גם בשעות החשכה, כדי שיוכלו להבחין בנהגים האחרים, בהולכי הרגל וברוכבי האופניים. על הגורמים האחראיים לוודא כי בקרבת הצומת קיים שילוט המתריע בפני הנהג על התקרבות לצומת.

Comments


bottom of page