top of page

פצצות מתקתקות: אחד מכל שני רכב כלי רכב לא תקין

לאחרונה פורסם שמשרד התחבורה עומד להודיע כי מבחן הכשירות השנתי (טסט) אותו נדרשים בעלי כלי רכב פרטי לבצע אחת לשנה, יתקיים אחת לשנתיים. התקנה החדשה תהיה תקפה לכלי רכב בני שלוש עד 10 שנים, אך האם כלי הרכב בישראל נמצאים במצב תקינות המאפשר את הגדלת משך הבדיקה מבלי לסכן את משתמשי הדרך? 48.6% מכלי הרכב שנבדקו על ידי ניידות הבטיחות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל בשנת 2020, נמצאו עם ליקויים, חלקם עם ליקויי בטיחות חמורים, כך עולה מנתונים שהגיעו לידי עמותת אור ירוק.


31,498 כלי רכב נבדקו במהלך שנת 2020 כאשר ב-15,315 כלי רכב נמצאו ליקויים.

* ב-85 כלי רכב (0.3%) נמצאו ליקויים חמורים שחייבו את הורדת כלי הרכב בגרירה.

* 4,040 כלי רכב (12.8%) הורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון.

* 11,190 כלי רכב (35.5%) נבדקו ונמצא בהם ליקויים מזעריים המחייבים תיקון.


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "נתוני הבדיקות שמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ביצע מצביעים על תמונת מצב מסוכנת וכישלון גדול של המשרד עצמו. כל כלי רכב שני לא תקין, וחלק גדול מכלי הרכב הם פצצות מתקתקות שמסכנות את החיים של כולנו. למול הנתונים הקשים במשרד התחבורה רוצים להאריך את משך הטסט לרכב משנה אחת לשנתיים. החלטה כזאת מהווה פגיעה קשה בתקינות כלי הרכב ופגיעה קשה בבטיחות. הארכת מרווח הבדיקות משנה לשנתיים עלולה להגדיל את מספר כלי הרכב הנוסעים בכביש עם ליקויי בטיחות חמורים. במקביל, כל פעולה שמגדילה את טווח הזמנים בין הבדיקות חייבת להיות בהתאמה לחיזוק מערך הבדיקות והאכיפה המשטרתית. חייבים להוסיף עוד ניידות בדיקה, עוד משקלים ולבצע הרבה יותר בדיקות תקינות כדי לייצר הרתעה בקרב הנהגים שנוסעים עם כלי רכב שעלולים להוות מלכודות מוות במקרה של תאונת דרכים".

18% מכלי הרכב נסעו עם משקל גבוה מעל המותר

14,690 כלי רכב נשקלו במטרה לבדוק האם הם חורגים מהמשקל המותר. ב-2,660 כלי רכב נמצאו חריגות משקל מעל המותר – 18.1% מכלי הרכב הכבדים שנשקלו על ידי הניידות נסעו עם משקל עודף מעל המותר בחוק. בתוך כך, 3.2% מכלי רכב שנשקלו נמצאו בעומס יתר של מעל ל-15% מהמותר (477 כלי רכב). בשנת 2020 נפסלו 390 רישיונות נהיגה ורכב וסכום הקנסות הסתכם ב-476 אלף שקלים.


35% מכלי רכב נוסעים עם צמיגים לא תקינים

במסגרת מבצע תקינות צמיגים נבדקו 4,576 כלי רכב. צמיגיהם של 1,603 כלי רכב נמצאו לא תקינים - 35% מכלי הרכב שנבדקו נמצאו עם צמיגים לא תקינים. בתוך כך, 11.3% מכלי הרכב הורדו מהכביש בגרירה או שהורדו בשל ליקויי בטיחות מחייבי תיקון (518 כלי רכב).


52% מהמשאיות לא תקינות

מתוך 1,932 משאיות (מעל 10 טון) שנבדקו, 57.5% נמצאו עם ליקויים המחייבים תיקון או ליקויים מזעריים (1,112 משאיות). 208 משאיות (10.8%) –אחת מכל עשר משאיות, אף הורדו מהכביש בשל הליקויים החמורים.


19% מהאוטובוסים בתחבורה הציבורית נמצאו עם ליקויים

148 אוטובוסים מהתחבורה הציבורית נבדקו בשנת 2020, כאשר 18.9% מהם (28) נמצאו לא תקינים.


68% מרכבי ההסעות נמצאו לא תקינים

76 רכבי הסעות נבדקו בשנת 2020 כאשר ב-68.4% מהם נמצאו ליקויים (52 כלי רכב). 14.5% מרכבי ההסעות (11 כלי רכב) הורדו מהכביש בשל ליקויי בטיחות מחייבי תיקון. רק ב-24 רכבי הסעות לא נמצאו ליקויים.

58.5% מכלי הרכב בחברה הערבית נמצאו עם ליקויים

4,156 כלי רכב נבדקו במסגרת מבצע רכב בחברה הערבית. 2,433 כלי רכב נמצאו לא תקינים - 58.5% מכלי הרכב שנבדקו בחברה הערבית. בתוך כך, 16.8% מכלי הרכב (701) הורדו מהכביש בגין ליקויים מחייבי תיקון.


83% מכלי הרכב הפלשתינאים נמצאו עם ליקוי בטיחות

תקינותם של 683 כלי רכב פלשתינאים נבדקה ו-565 כלי רכב נמצאו עם ליקויים

– 82.7% מכלי הרכב הפלשתינאים שנבדקו נמצאו לא תקינים. בתוך כך, 54.5% מהם (372 כלי רכב) הורדו מהכביש בגין ליקויים מסוכנים או מחייבי תיקון.


32% מהאופנועים והקטנועים נמצאו לא תקינים

951 אופנועים וקטנועים נבדקו כאשר ב-32.2% מהם נמצאו ליקויים (307 כלים דו גלגליים). ב-11.8% מהאופנועים והקטנועים (111 כלי רכב) נמצאו ליקויים מסוכנים אשר חייבו את הורדתם מהכביש.


15% מכלי הרכב של משרד הביטחון נמצאו לא תקינים

229 כלי רכב השייכים למשרד הביטחון נבדקו כאשר ב-15.3% מכלי הרכב נמצאו ליקויים (35 כלי רכב).


לתקינות כלי הרכב חשיבות מכרעת במניעת תאונות דרכים. בזמן חירום הרכב נדרש לעמוד בכוחות גדולים המופעלים עליו והוא צריך להגן על הנוסעים. תקינות קורות הפלדה, המנוע, הבלמים ושאר מערכות הבטיחות יכולה לעשות את ההבדל בין חיים ומוות. הנתונים מלמדים שכלי רכב רבים עלולים לא לתפקד בשעת חירום ולמעשה להפוך למלכודת מוות עבור הנוסעים ושאר משתמשי הדרך. ככל שכלי הרכב ישן יותר, הוא פחות בטיחותי לנוסעיו. כלי רכב ישנים מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשיעור גבוה יותר מאשר חלקם במצבת כלי הרכב.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 04, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page