top of page

ציון נכשל בבטיחות: סביבת בית הספר מסכנת את חיי התלמידים

בטיחות הדרך אל מוסדות החינוך וסביבתם מעוררת דאגה בימים שלפני פתיחת שנת הלימודים. מבדיקה מקיפה שביצעו מתנדבי עמותת אור ירוק בסוף שנת הלימודים הקודמת עולה כי סביבת מוסדות החינוך מסכנת את שלום התלמידים. הבדיקה המדגמית התבצעה ב-127 רשויות, ערים וישובים ובמהלכה נסקרו ונבדקו כ-500 מוסדות חינוך ובתי ספר. סיכום מפגעי הבטיחות נשלחו לידיעת ראשי המועצות המקומיות והערים במטרה שיתוקנו בהקדם.


מתנדבי העמותה בדקו שישה סוגי מפגעים בסביבת בית הספר:

1. תקינותו/הימצאותו של מעבר החציה מול בית הספר (צבע דהוי או מחוק)

2. הימצאות פס האטה אשר מרסן את מהירות הנסיעה בקרבת מוסד החינוך

3. הימצאות שלטים המתריעים כי ישנם ילדים בדרך ותקינותם

4. האם קיים מעקה בטיחות מול שער הכניסה

5. האם קיים מפרץ חניה להורדה בטוחה של הילדים מהרכב

6. האם ישנם מפגעי דרך שונים אשר עלולים להוות סכנה לבטיחות התלמידים


מצ"ב התוצאות:

מעברי החציה ומפרץ ההורדה הבטוחה לא היו קיימים או לא היו תקינים - בכל בית ספר שני

· ב-58% ממוסדות החינוך שנבדקו לא היו קיימים פסי האטה או שהם לא היו תקינים.

· ב-49% ממוסדות החינוך שנבדקו מעברי החציה לא היו קיימים או שהיו דהויים ומחוקים.

· ב-39% ממוסדות החינוך שנבדקו התמרורים המתריעים על ילדים בדרך לא היו קיימים או שלא היו תקינים.

· ב-21% ממוסדות החינוך מפרץ ההורדה הבטוחה מול שער הכניסה לבית הספר לא היה קיים או שלא היה תקין.

· ב-18% ממוסדות החינוך שנבדקו מעקות הבטיחות שאמורים להיות מוצבים בפתח בית הספר ולמנוע ירידת ילדים לכביש לא היו קיימים או שלא היו תקינים.

· ב-16% ממוסדות החינוך שנבדקו נמצאו מפגעי בטיחות שונים (גזם, גדרות שבורים, בורות).


ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל ולכן כשאנחנו שולחים אותם אל בית הספר אנחנו מצפים שהדרך תהיה בטוחה עבורם ולא תחשוף אותם לסכנות מיותרות. מוסדות החינוך המהווים סביבת ריכוז גבוה של ילדים חייבים להיות בטוחים עבור הילדים ויש לוודא כי יש בהם אמצעים לריסון מהירות נסיעת כלי הרכב כך שגם אם ילד יטעה ויתפרץ לכביש, הנהג יספיק לעצור או שהפגיעה תהיה קלה. ילדים רבים נפגעים בכל שנה בדרך אל בית הספר ובחזרה ולכן הרשויות המקומיות חייבות לשפר את התשתית כבר עכשיו, שבועות בודדים לפני תחילת הלימודים, כדי שסביבת מוסדות החינוך תהיה בטוחה גם במהלך השנה כולה ובעיקר לקראת תחילת שנת הלימודים".


בתחילת שנת הלימודים מחויב כל מוסד חינוכי במדינת ישראל לבצע בדיקת בטיחות בקרבתו, אך במהלך עונת החורף ועם חלוף הזמן, חלה שחיקה בתשתיות סביב מוסדות החינוך, שחיקה אשר עלולה להגביר את הסיכון להיפגעות התלמידים בתאונות דרכים. ילדים הם אוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה למעורבות בתאונות דרכים, בעיקר כהולכי רגל. על פי נתוני עמותת אור ירוק 10 ילדים נהרגו מתחילת השנה בתאונות דרכים כהולכי רגל.


כדי לצמצם את הסיכון למעורבות ילדים בתאונות דרכים יש לוודא כי סביבת בית הספר תהיה סטרילית ממפגעי בטיחות ותכיל תשתית אשר תרסן את מהירות נסיעת כלי הרכב ותמנע פגיעה בהולכי הרגל.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 04, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page