top of page

שנת 2022: שיא במותם של רוכבי אופנועים צעירים בתאונות דרכים בערים. כרבע מהרוכבים נהרגו בתל אביב-יפו

ב-30 באפריל 2023, נהרג בקר קאעוד, צעיר בן 22 מאום אל פחם, מפגיעת רכב בצומת ברחובות נמיר ואיינשטיין בתל אביב. קאעוד, שעבד כשליח וולט ונפגע בשעה שרכב על אופנוע, פונה במצב קשה לבית החולים איכילוב, אולם בהמשך נקבע מותו.


17 רוכבי אופנועים וקטנועים צעירים (16-24) נהרגו בתאונות דרכים בערים בשנת 2022 – השנה קטלנית ביותר בעשור האחרון, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס. מהנתונים עולה כי בעשור האחרון זינק מספרם של הרוכבים בצעירים ההרוגים בערים ולמעשה הכפיל את עצמו פי שניים ויותר. שמונה רוכבים צעירים נהרגו בתאונות דרכים בערים בשנת 2013. עשור לאחר מכן כאמור, 17 רוכבי אופנועים וקטנועים מצאו את מותם בתאונות דרכים בתחום העירוני.

אחד מכל שני רוכבים צעירים הרוגים – בתחום העירוני

חלקם של הרוכבים הצעירים ההרוגים בערים מכלל הרוכבים הצעירים שנהרגו בתאונות דרכים נאמד בשיעור של כ-50%.

33 רוכבי אופנועים וקטנועים צעירים (16-24), נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2022 -נתן זהה לשנת 2021. בהשוואה לשנת 2020 מדובר בזינוק של 50% במספר הרוכבים הצעירים שנהרגו.

רובם המכריע של רוכבי האופנועים והקטנועים הצעירים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2022 ברחבי הארץ נפגעו בתחום העירוני-541.

בתחום העירוני נרשמה עליה במספר הרוכבים הצעירים שנפגעו בערים רבות: בחיפה נפגעו 38 רוכבים צעירים בשנת 2022, מספר הנפגעים הגבוה זה ארבע שנים. באשדוד מספר הרוכבים הצעירים שנפגעו בשנת 2022 גבוה לעומת שנת 2021, כך גם בבני ברק.

בעשור החולף נפצעו בתאונות דרכים בתחומי הערים והישובים למעלה מ-6,600 רוכבים צעירים בני 16 עד 24, כאשר 108 מהם נהרגו.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "שנת 2022 ממשיכה את מגמת עליה ברוכבי האופנועים והקטנועים הצעירים ההרוגים בעריםשל העשור האחרון.

במקרים רבים מדובר בנערים שחלקם עוד לא סיימו את התיכון ומאחורי כל הרוג ישנה משפחה שחייה נהרסו. זוהי נורת אזהרה שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים להתייחס אליה בכובד ראש. שנים של הזנחה בתהליך הכשרת הנהגים וקיצוץ תקציבי בטיחות הובילו אותנו למציאות עגומה וכואבת. יותר ויותר בוחרים לעשות שימוש באופנועים וקטנועים, לעיתים בכדי לעסוק בתחום השליחויות. למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים אסור לתת יד לחברות שלא דואגות לחיי השליחים שלהם ונושא הבטיחות כלל לא נמצא על סדר יומם. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים חייבת ליישם את התכנית הלאומית לבטיחות בדרכים המונחת על שולחנה, אשר במסגרתה ניתן יהיה להפחית את היפגעותם הגבוהה של רוכבים צעירים בתאונות דרכים".

נתוני היפגעות של רוכבי אופנועים וקטנועים צעירים בתאונות דרכים בערים מרכזיות בארץ

· בתל אביב-יפו נפגעו 1,172 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013), מהם 12 רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 103 רוכבים צעירים, מתוכם ארבעה נהרגו ו-18 נפצעו קשה.

· בירושלים נפגעו 947 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013), מהם 26 רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 83 רוכבים צעירים, מתוכם נהרגו שניים.

· חיפה נפגעו 306 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם שמונה רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 38 רוכבים צעירים, 13 נפגעים יותר מאשר בשנת 2021.

· בחולון נפגעו 295 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם שני רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 28 רוכבים צעירים, מתוכם עשרה נפצעו קשה.

· ברמת גן נפגעו 249 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם שני רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 17 רוכבים צעירים, מתוכם אחד נפצע קשה.

· בפתח תקווה נפגעו 317 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם שני רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 26 רוכבים צעירים, מתוכם שלושה נפצעו קשה.

· באשדוד נפגעו 185 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם רוכב אחד נהרג. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 20 רוכבים צעירים, מתוכם תשעה נפצעו קשה.

· בבת ים נפגעו 194 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם רוכב אחד נהרג. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 16 רוכבים צעירים, מתוכם שניים נפצעו קשה.

· בנתניה נפגעו 197 רוכבי אופנוע וקטנוע צעירים (16-24) בעשור החולף (2022-2013) מהם שלושה רוכבים נהרגו. בשנת 2022 נפגעו בתאונות דרכים בעיר 16 רוכבים צעירים, מתוכם שניים נפצעו קשה.

אופנועים וקטנועים מאופיינים בחוסר יציבות. חוסר הניסיון בכביש של הרוכבים הצעירים שאך קיבלו את רישיון הנהיגה מציב את אותם צעירים בני 15-24 בקבוצת סיכון מוגברת להיפגע בתאונות דרכים.

רוכבים צעירים נהרגים פי חמישה יותר מאשר חלקם בבעלי הרישיונות

בישראל רשומים כ-50 אלף בעלי רישיונות צעירים (עד גיל 24) לאופנועים וקטנועים, המהווים 8% מכלל בעלי הרישיונות לאופנועים וקטנועים. בשנת 2022 נהרגו 33 רוכבי אופנועים וקטנועים צעירים בתאונות דרכים, אשר היוו 42% מכלל הרוכבים שנהרגו באותה שנה, פי חמישה יותר מחלקם בבעלי הרישיונות.

229 רוכבים צעירים עד גיל 24 נהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון (2022-2013), המהווים 39% מכלל הרוכבים שנהרגו – יותר מאחד מכל שלושה רוכבים הרוגים.

אחד מכל שני רוכבים צעירים שנהרגו- מהחברה הערבית

בתוך אוכלוסיית הרוכבים הצעירים שנהרגו בתאונות דרכים בעשור האחרון (2022-2013) בולטת אוכלוסיית הרוכבים הצעירים מהחברה הערבית. אחד מכל שני רוכבים צעירים שנהרגו בעשור האחרון (50%) - מהחברה הערבית, גבוה ב-67% בהשוואה לחלקם היחסי בבעלי הרישיונות הצעירים שנאמד ב-30%.

bottom of page