top of page

זה״ב בגןתוכנית "זהב בגן" (זהירות בדרכים בגן) היא תוכנית שמטרתה ללמד ילדים בגילאי הגן את כללי הבטיחות בדרכים כדרך חיים. במסגרת התכנית, מופעלת על ידי "אור ירוק" ותנועת של"מ - החברה למתנ"סים, בשיתוף משרד החינוך והרשויות המקומיות, מגיעים מדי שבוע כ- 1,500 גמלאים מתנדבי העמותה לגני ילדים ומדריכים כ- 50 אלף ילדים בנושאים הקשורים לבטיחות בדרכים. גני הילדים בהם מתנדבים הגמלאים, פרוסים על פני כ- 90 יישובים ברחבי הארץ. המתנדבים מגיעים לגני הילדים חמושים בווסט זוהר ובבובת ללה דמות מצוירת שנועדה להזכיר לילדים את כללי הבטיחות בדרכים. למה לֶלָה? כי כל הפעלים שעוסקים בבטיחות בדרכים מתחילים בלֶה או בלָה, בעזרתה הם ממחישים לילדים את הסכנות שבדרכים ומזכירים להם את כללי הבטיחות בדרכים. מתנדבי זה"ב בגן הופכים לדמויות משמעותיות עבור הילדים ומשמשים מודל לחיקוי והערכה.

הפעילות מתבצעת באמצעות סיפורים, שירים, משחקים, דפי עבודה וצביעה. המסרים שאותם מביאים המתנדבים בעקביות ובדרך חווייתית, מסייעים להטמעה של דרכי התנהגות נכונה בדרכים. בנוסף, הילדים משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה.

כל מתנדב בתוכנית מקבל מקום משמעותי בגן, על ידי מציאת מסגרת פעילות התואמת את כישוריו ויכולותיו. המתנדבים משתלבים בגנים ממלכתיים, גנים ממלכתיים דתיים וגנים של החינוך המיוחד. התכנית פועלת בכל המגזרים, מצפון הארץ ועד דרומה.


bottom of page