top of page

עיריית תל אביב-יפו מגבירה את אכיפת התקנות עבור אופניים וקורקינטים חשמליים

עיריית תל אביב-יפו מגבירה ומרחיבה את אכיפת העבירות של רוכבי האופניים והקורקיטים החשמליים והחל מה-1 באוגוסט משנה את התקנות, את אופי האכיפה ואת הכללים לחברות האופניים והקורקינטים החשמליים השיתופיים.

החל מה-1 באוגוסט החלה עיריית תל אביב-יפו באכיפת כללי ההסדרה לפעילות חברות האופניים והקורקינטים חשמליים השיתופיים הפעילים ברחבי העיר. העירייה פרסמה בחודש שעבר קול קורא לחברות הכלים הזעירים השיתופיים להגשת בקשה להיתר הפעלה לחצי שנה ברחבי העיר וסימנה כ-230 תאי חניה ברחבי העיר. עד כה, קיבלו היתר 5 חברות המפעילות אופניים וקורקינטים חשמליים שיתופיים העומדות בתנאי ההסדרה- מובייק, Bird, Wind, Lime, Leo.

ההסדרה שגובשה בחודשים האחרונים מגדירה מגוון תחומים בהם חברות ההשכרה ידרשו לעמוד, בין היתר- הגבלת חניית הכלים באזורים שונים בעיר, תוך הסדרת תאי-חנייה יעודיים ומסומנים, פריסה וזמינות של הכלים בכל רחבי העיר ודרישה לפריסה באזורים מועדפים להחלטת העירייה, הגבלת מספר הכלים, העברת מידע ונתונים לצורכי מחקר וניתוח ועוד.

כחלק מהמהלך עודכנה האפליקציה העירונית 106 פלוס וכעת ניתן לדווח על כלי שיתופי חוסם. האפליקציה מאפשרת לתושבי העיר לדווח על מפגעים בזמן אמת ובפשטות למוקד 106 העירוני, כולל על אופניים וקורקינטים חשמליים שיתופיים המהווים מכשול במקרים כגון: חסימה או הפרעה למעבר חופשי במדרכה, הפרעה בכביש וכו'.

בשל ריבוי התאונות בהן היו מעורבים רוכבי אופניים חשמליים והולכי רגל וכן העדר אכיפה על המדרכות, הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית שתאפשר אכיפה הרתעתית ללא פשרות. בנוסף, החל מאמצע חודש מאי, אוכפת העירייה גם באמצעות תפיסת הכלים השיתופיים שהושארו במרחב הציבורי, בניגוד לכללים שנקבעו.

במסגרת האכיפה שמים דגש על עבירות: כלים המהווים מכשול במרחב הציבורי, רכיבת אופניים חשמליים, קורקינטים ממונעים ואופנועים על המדרכה וכן רכיבת אופניים במדרכות ברחובות בהם קיימים שבילי אופניים. מטרת האכיפה הינה לשמור על ביטחונם ושלומם של הולכי הרגל במדרכה. לשם כך תמשיך עיריית תל אביב-יפו באכיפה המוגברת, לרבות תפיסת רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים ממונעים המבצעים עבירות חמורות.

בשלב הראשון הוגדר רובע 3 (חוף הים ממערב, אבן גבירול ממזרח, נחל הירקון מצפון וקו הרחובות בוגרשוב, שד' בן ציון ומרמורק מדרום) כאזור מוגבל חנייה בו מותרת חניית הכלים רק בתאי חנייה ייעודיים שסומנו לשם כך. תאי החניה מספקים זמינות חניה במרחק של כ-100 מטר בממוצע, על הכביש עם עדיפות לקרנות רחוב ובמדרכות ברצועת השירות ובמקומות "מתים" על מדרכה רחבה. החל מה-1 באוגוסט כלים שימצאו חונים באזור מוגבל חנייה מחוץ לתאי החנייה הייעודיים יוחרמו. במקביל, תפעל העירייה לסמן מאות תאי חנייה נוספים ברחבי העיר. תאי החניה ואזורי החניה המותרים מעודכנים באתר העירוני ובאפליקציות של החברות, ולא תתאפשר נעילה של הכלי באזורים אסורים.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קמפיין חדש של עמותת אור ירוק לעידוד חבישת קסדה ברכיבה: שומרים על הראש כי אין לנו ראש אחר

כ-90% מנפגעי הראש ומנפגעי הראש הקשים לא חבשו קסדה (2013-2019) בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים, נתון המוכיח עד כמה הקסדה חשובה וקריטית לצמצום פגיעות הראש של הרוכבים. קמפיין רשת חדש של עמותת אור ירוק

bottom of page