top of page

תצפית אור ירוק: רוכבי הקורקינטים  השיתופיים מצפצפים על החוק

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "אי אפשר לאשר הכנסת אלפי כלים שיתופיים מבלי לדאוג לתשתית ראויה ובטוחה"

הקורקינטים השיתופיים זוכים לעדנה ולפופולריות רבה בחודשים האחרונים. נראה כי כמעט בכל פינת רחוב ניתן למצוא את אחד הכלים השיתופיים. למרות שהחברות המפעילות מצהירות כי הבטיחות נמצאת בראש סדר העדיפויות שלהן הרוכבים חושבים אחרת ובעיקר רוכבים בניגוד לתקנות ולחוקי התנועה.

מתנדבי עמותת אור ירוק ביצעו לאחרונה תצפית שבמהלכה בחנו 304 רוכבי קורקינטים שיתופיים בתל אביב-יפו (74% גברים ו-26% נשים), ב-16 מוקדים ברחבי העיר. המתנדבים בדקו האם רוכבי הקורקינטים רכבו על הכביש, בשביל הרכיבה או במדרכה. נבדק האם חבשו קסדה, האם הרכיבו נוסע נוסף, האם הרוכב ציית לחוקי התנועה ולתמרורים, האם הוא אחז בטלפון הנייד והיה שקוע בו והאם רכב על הקורקינט עם אוזניות.

מהתצפית עולה כי:

36% מרוכבי הקורקינטים השיתופיים רכבו על המדרכה וזאת בניגוד לחוק, 11% רכבו בשביל הייעודי ו-53% רכבו על גבי הכביש.

79% מהרוכבים לא צייתו לרמזורים ולתמרורים במהלך הרכיבה.

64% מהרוכבים לא חבשו קסדה לראשם במהלך הרכיבה.

10% מהרוכבים נצפו מרכיבים נוסע נוסף על הקורקינט השיתופי.

10% מהרוכבים היו עסוקים בטלפון הסלולארי שלהם בזמן הרכיבה.

18% נצפו רוכבים על גבי הקורקינט עם אוזניות.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הקורקינטים השיתופיים יכולים להיות פתרון יעיל ונח לבעיית הקילומטר האחרון אבל לצד הצדדים החיוביים שלהם הם מביאים עימם פעמים רבות גם רכיבה פרועה ומסוכנת ובניגוד לחוקי התנועה. על החברות המפעילות מוטלת האחריות לוודא כי הרוכבים חובשים קסדה בכל רכיבה ונוסעים עלפי חוקי התנועה. במקביל, אי אפשר לאשר הכנסת אלפי כלים שיתופיים מבלי לדאוג לתשתית ראויה ובטוחה. חייבים לסלול שבילי רכיבה בטוחים עבור הרוכבים כדי לצמצם את היפגעותם הגבוהה בתאונות דרכים".

זינוק חד במספר המאושפזים

על פי נתוני מכון גרטנר חלה עליה של 87.5% במספר המאושפזים מתאונות קורקינט חשמלי ברבעון הראשון של שנת 2019 בהשוואה למספר המאושפזים ברבעון הראשון אשתקד. בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2018 אושפזו בבתי החולים שמונה רוכבי קורקינטים לאחר שהיו מעורבים בתאונות דרכים, ואילו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2019 אושפזו 15 רוכבי קורקינטים לאחר שהיו מעורבים בתאונות דרכים – עליה של 87.5% כאמור. הנתונים מדאיגים בעיקר כי במקביל נרשמה ירידה של כ-30% במספר רוכבי האופניים החשמליים המאושפזים לאחר תאונת דרכים בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.

עוד עולה מהנתונים, כי בין השנים 2013-2019 (רבעון ראשון), ילדים מתחת לגיל 16 היוו 40.5% מנפגעי הקורקינט החשמלי שאושפזו לעומת 26.7% מנפגעי האופניים החשמליים שאושפזו.

ברבעון הראשון של 2019 אושפזו פי 4 יותר רוכבי קורקינט חשמלי בעקבות פגיעת ראש (מדובר במספרים קטנים יחסית של נפגעים) מאשר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. 75% מנפגעי הראש, ברבעון הראשון של שנת 2019, בעקבות רכיבה על קורקינט חשמלי הם נפגעי ראש, נתון המראה על המודעות הנמוכה לחשיבות חבישת קסדה במהלך הרכיבה. משנת 2013, לאורך כל תקופת הבדיקה, מרבית נפגעי תאונות האופניים/קורקינטים חשמליים שאושפזו לא חבשו קסדה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קמפיין חדש של עמותת אור ירוק לעידוד חבישת קסדה ברכיבה: שומרים על הראש כי אין לנו ראש אחר

כ-90% מנפגעי הראש ומנפגעי הראש הקשים לא חבשו קסדה (2013-2019) בתאונות אופניים וקורקינטים חשמליים, נתון המוכיח עד כמה הקסדה חשובה וקריטית לצמצום פגיעות הראש של הרוכבים. קמפיין רשת חדש של עמותת אור ירוק

bottom of page