top of page

ניהול התוכנית

הקמת ועדת היגוי

גיוס צוות מוביל

שיתוף צוות הגן

איתור מתנדבים

קליטת מתנדבים

שיבוץ מתנדבים לגנים

פתיחת תכנית זה"ב בגן בישוב

הכשרת מתנדבים - קמפוס זה"ב בגן

תחזוקת מתנדבים

סיכום והתחלת שנה

קישור לעמוד הפייסבוק של זה"ב בגן

סרטון הדרכה למתנדב חדש

סרטון הסבר על התכנית

חוברות פעילות

מחברת מטיילת

מאגר דפי פעילות העוברים בין בתי הילדים ויוצרים מאגר סיפורים ציורים ותמונות בנוגע לאופן שכל משפחה שומרת על כללי הבטיחות

בטיחות בדרכים כדרך חיים

מאגר פעילויות סביב חודשי השנה בנושא בטיחות בדרכים כולל סיפורים משחקים ורעיונות לפעילויות יצירה

בטוחים בדרכים עם החברים ברמזור

המפגשים בנושא בטיחות בדרכים המבוססים על עלילותיהם של החברים מהרמזור, בעקבות כל סיפור יש פעילות

חוברת 4 יחידות – סיפורים על ללה

חוברת למעונות יום

bottom of page