top of page

יום העצמאות

דפי פעילות

פעילות סביב יום העצמאות מזמנת עיסוק בתכנים כמו: דגל, בול, חוקים ומדינה. ניתן להכין שילוט מתאים ולהשתמש בסמלים של המדינה לצורך העברת המסר

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים

bottom of page