top of page

הדרכת חיילים

מערך הדרכה

הרצאות בבסיסי צה"ל

במסגרת מאמץ משותף עם צה"ל להפחתת מספר הנפגעים בתאונות דרכים, עמותת אור ירוק מקיימת הרצאות בבסיסי צה"ל. ההרצאות עוסקות בהיבטים השונים הגורמים לתאונות דרכים כגון נהיגה בעייפות, אלכוהול ונהיגה, היסח דעת, מהירות מופרזת ועוד

bottom of page