top of page

ארגונים ומקומות עבודה

הדרכה מקצועית לארגונים

פעילות בטיחות בדרכים בארגונים ומקומות עבודה

תכנית ייחודית המופעלת בפריסה ארצית, להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים במקומות עבודה

bottom of page