top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
Aerial Photo of a Road

מיתוסים בבטיחות בדרכים

כמה תאונות נגרמות בגלל...?

מי נוהג טוב יותר גברים או נשים?

האם מהירות הורגת?

עד כמה הטלפון הסלולרי מסכן אותנו באמת? 

הרצאה מרתקת המציגה את המיתוסים הבולטים בתחום הבטיחות בדרכים ובוחנת יחד עם המשתתפים מה הם יודעים על תאונות דרכים והאם זה באמת נכון.

bottom of page