top of page

מדיניות

בחינת השפעת התערבויות בטיחות על מספרי הרוגים ונפגעים בתאונות הדרכים בישראל.

ד"ר ויקטוריה גיטלמן, ד"ר אטי דובא, גב' לימור הנדל, פרופ' שלמה בכור

אוקטובר 2010

השפעת תמריצים פיננסיים ואכיפה על אופי הנהיגה.

"...האם אנשים מגיבים לתמריצים בתחום הנהיגה? למרות שמקובל אצל ככלכלנים לחשוב שעלות מוצר תשפיע על התנהגות , וכך עלייה במחיר של נסיעה מסוכנת תעודד נהיגה בטוחה, תוצאה זו אינה מובנת מאליו..."

שרית וייסבורד, 2014

עידוד השימוש באופניים לקידום תחבורה בת קיימא.

"...כניסת האופניים החשמליים, בשנים האחרונות, כשחקן חדש המאפשר התניידות במרחב, ערערה את שיווי המשקל הנפיץ הקיים במרחב העירוני, ודורשת התייחסות פרטנית, בשל מספר הפגיעות העולה בגוף ובנפש..."

פברואר 2016

השפעת מתן רכב חברה ומדיניות מיסויו על הבטיחות.

"... בשנים האחרונות חלה בישראל עלייה מאסיבית בחלקם של כלי הרכב הצמודים בסך-כל כלי הרכב והיקף התופעה בארץ הוא מהגבוהים בעולם המערבי..."

פרופ' יורם שיפטן, 2010

הפחתת מספר ההרוגים כתוצאה מתאונות דרכים בישראל.

"... מדד ההרוגים ביחס לנסועה גבוה מהממוצע הבינלאומי, כלומר: מספר הרוגים למיליארד קילומטר גבוה מהממוצע הבינלאומי של המדינות המפותחות..."

ג'ני אושר-שולמן, יובל שרייבמן, יוגב קרסנטי, דניאל אופיר. ינואר 2006

Patterns of Gradual Change in Public Policy.

"...Do gradual and accumulating policy changes occur across different levels of policy making?..."

Ehud Segal, DEcember 2016

bottom of page