• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

משפט

מערכת תומכת החלטות להערכת העבר התעבורתי של עברייני תעבורה.

"תיאורטית ניתן לומר שכאשר שופט עומד לקבוע עונש לעבריין הוא יכול להתחשב במספר רב של גורמים. למעשה הוא יתחשב רק בחלק מהם, אלה שחשובים במקרה הנדון..."

אורי שילד, המחלקה למדעי המחשב; רות קנאי, הפקולטה למשפטים

אוניברסיטת בר-אילן

לנהוג בזיקנה: בחיפוש אחר איזון חוקי מתוך מבט השוואתי.

"מטרות המחקר היו לבחון באופן השוואתי וביקורתי את ההסדרה המשפטית של נהיגה בגיל זיקנה..."

ד"ר ישראל דורון ואיתי אפטר, החוג לגרונטולוגיה אונ' חיפה

מרץ 2009

יצירת קשר

מוקד תרומות והסברה  |  1.800.800.910

דוא״ל  |   oryarok@oryarok.org.il

טלפון  |  03.770.77.77  |  03.770.77.70

כתובת  |  השופטים 38 רמת השרון 4703749

© 2017 כל הזכויות שמורות לאור ירוק. לתקנון 
   Proudly created with Wix.com     למדיניות פרטיות