top of page

אלכוהול ונהיגה

השילוב של אלכוהול ונהיגה הוא קטלני לנהג עצמו ולשאר משתמשי הדרך. אלכוהול הוא סם המשפיע באופן מהיר על יכולותיו של הנהג לקרוא את מפת הסכנות שבכביש, להגיב במהירות במקרה חירום ולהיות ערני למתרחש סביבו.

מדי שנה מתרחשות מאות תאונות המוגדרות כתאונות הקשורות לאלכוהול ובכל יום נפגע בממוצע יותר מאדם אחד, בתאונה שבה לפחות אחד הנהגים היה תחת השפעת אלכוהול. הסכנה הטמונה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול ברורה לכל, אך למרות זאת תאונות בהן מעורבים נהגים שיכורים הפכו לדבר שבשגרה.

 

המאבק בנהיגה בהשפעת אלכוהול הינו מאבק חוצה גבולות. המדינות המתקדמות בתחום הבטיחות בדרכים משקיעות מאמצים ומשאבים רבים על מנת למגר את התאונות מהסוג הזה. הכלים והאמצעים לעצירת תופעה זו ידועים ודורשים מהגורמים האמונים על הנושא, לשלב כוחות ולייצר טיפול המשלב את הגורמים המרכזיים – אכיפה, חינוך, הסברה וענישה.

 

  • בכל שנה מתרחשות 245 תאונות דרכים בממוצע בשל נהיגה בשכרות/סמים ובהן נפגעים כ-407 בני אדם. יותר מנפגע אחד בכל יום בממוצע. בכל שנה נהרגים תשעה בני אדם בממוצע בתאונות דרכים הקשורות לאלכוהול/סמים ו-31 נפצעים קשה.  

  • למרות חוק 0% אלכוהול – 68 נהגים צעירים נפגעים בממוצע בכל שנה בתאונות דרכים בשל נהיגה בשכרות/סמים.

  • 65% מתאונות הדרכים במעורבות אלכוהול/סמים אירעו בכבישים בינעירוניים.

  • סקר  אור ירוק חושף - אחד מכל שנים מודה: שתיתי אלכוהול ונהגתי.

  • מקום ראשון בארץ - 32 תאונות אלכוהול/סמים מתרחשות בממוצע בתל אביב-יפו בכל שנה.

  • המועצה האירופית לבטיחות בדרכים: לפחות 5,000 בני אדם היו יכולים להינצל מתאונת דרכים לו לא היו שיכורים.

דוח תאונות דרכים בשל נהיגה בשכרות - 2020

פעילות אכיפה למניעת נהיגה בשיכרות

אגף התנועה, משטרת ישראל

אוקטובר 2007

"הבעיה העיקרית בטיפול בתופעת הנהיגה בהשפעת אלכוהול בישראל היא רמת האכיפה הנמוכה ביחס למדינות אחרות"
נהיגה בהשפעת אלכוהול - עמדת אור-ירוק, אוקטובר 2007

אלכוהול ונהיגה הם שילוב קטלני. שתיית אלכוהול, בכל כמות, פוגעת בכישורי הנהיגה שלך ולכן יש להימנע לחלוטין מנהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

עלון מידע, אור-ירוק

דוד שנער, מדען ראשי - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אלכוהול ונהיגה: המצב היום / המצב איום?

כנס אור-ירוק, אוקטובר 2015

"תאונות דרכים הנגרמות בשל צריכת אלכוהול אינן בגדר תופעה חדשה..."

פרק מתוך הספר: Traffic Safety and Human Behavior

David Shinar, Oxford, England: Elsevier 2007

נהיגה תחת השפעת אלכוהול - סקרים עדכניים

עינת גרימברג, עמותת אור-ירוק

יום עיון "אלכוהול ונהיגה", אוקטובר 2007

"יש בעיה של נהיגה בהשפעת אלכוהול במדינת ישראל"

עמדת אור-ירוק

אלכוהול ונהיגה - דוגמאות מן העולם

ד"ר ציפי לוטן, מדענית ראשית

עמותת אור-ירוק, אוקטובר 2007

Overview of Impaired Driving. MISSION: Save Lives, Prevent Injuries and Reduce Traffic-Related Crashes and Associated Costs

By: Richard P. Compton, Ph.D

bottom of page