אלכוהול ונהיגה

דוח תאונות דרכים בשל נהיגה בשכרות - 2020

פעילות אכיפה למניעת נהיגה בשיכרות

אגף התנועה, משטרת ישראל

אוקטובר 2007

"הבעיה העיקרית בטיפול בתופעת הנהיגה בהשפעת אלכוהול בישראל היא רמת האכיפה הנמוכה ביחס למדינות אחרות"

נהיגה בהשפעת אלכוהול - עמדת אור-ירוק, אוקטובר 2007

אלכוהול ונהיגה הם שילוב קטלני. שתיית אלכוהול, בכל כמות, פוגעת בכישורי הנהיגה שלך ולכן יש להימנע לחלוטין מנהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

עלון מידע, אור-ירוק

דוד שנער, מדען ראשי - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אלכוהול ונהיגה: המצב היום / המצב איום?

כנס אור-ירוק, אוקטובר 2015

"תאונות דרכים הנגרמות בשל צריכת אלכוהול אינן בגדר תופעה חדשה..."

פרק מתוך הספר: Traffic Safety and Human Behavior

David Shinar, Oxford, England: Elsevier 2007

נהיגה תחת השפעת אלכוהול - סקרים עדכניים

עינת גרימברג, עמותת אור-ירוק

יום עיון "אלכוהול ונהיגה", אוקטובר 2007

"יש בעיה של נהיגה בהשפעת אלכוהול במדינת ישראל"

עמדת אור-ירוק

אלכוהול ונהיגה - דוגמאות מן העולם

ד"ר ציפי לוטן, מדענית ראשית

עמותת אור-ירוק, אוקטובר 2007

Overview of Impaired Driving. MISSION: Save Lives, Prevent Injuries and Reduce Traffic-Related Crashes and Associated Costs

By: Richard P. Compton, Ph.D