top of page
עיגול לטובה עמוד עיגול לטובה1.JPG

ילדים

ילדים הם משתמשי דרך פגיעים במיוחד כאשר תאונות הדרכים הן אחת הסיבות המרכזיות לתמותת ילדים בישראל. בכל שנה כ-30 ילדים עד גיל 14 נהרגים בתאונות דרכים. חלקם היחסי של הילדים ההרוגים מתאונות דרכים מכלל הרוגי תאונות הדרכים בישראל קרוב ל-10%, נתון המציב את ישראל בראש המדינות המסוכנות לילדים מבין המדינות המתקדמות.

מערכות התחבורה נוצרו ותוכננו מעינהם של מבוגרים ולמענם. התשתיות והסדרי התנועה לא לוקחות בחשבון את התנהגותם של ילדים. הפזיזות, חוסר היכולת לקרוא את מפת הסכנות שבכביש עשויים להגדיל את הסיכון של ילדים להיפגע בתאונת דרכים.

כ-30 ילדים נהרגים בכל שנה בתאונות דרכים וקרוב ל-3,000 נפגעים. תאונות הדרכים מהוות את אחת מסיבות המוות המרכזיות לתמותת ילדים. ניתוח הנתונים מצביע על מגמה קבועה של ילדים נפגעים והרוגים בתאונות דרכים, ללא ירידה בשנים האחרונות.

 

בעשור החולף (2011-2020)

  • 53% מהילדים נהרגו כאשר הלכו ברגל – הסיבה המרכזית.

  • ילדים מהחברה הערבית נהרגים בשיעור של פי שניים יותר מחלקם באוכלוסיה.

  • אחד מכל שני ילדים הרוגים מהחרבה הערבית – פעוטות עד גיל 4.

  • יוני ואוקטובר החודשים הקטלניים בשנה.

  • 15:00-16:00 השעה המסוכנת ביום.

  • חדרה, נהריה וחיפה - הערים עם ההיפגעות הגבוהה ביותר.

דוח היפגעות ילדים בתאונות דרכים בישראל - עמותת אור ירוק

דוח היפגעות ילדים ובני נוער בחודשי הקיץ - עמותת אור ירוק

היפגעות ילדים בתאונות דרכים.

מצגת נתונים סטאטיסטיים.

ד"ר ציפי לוטן, אגט קראוס. יולי 2005

מעורבות ילדים בתאונות דרכים בעיר בני-ברק בין השנים 1996-2002.

"... בני ברק היא אחת הערים הבטוחות ביותר לילדים. שיעור הילדים הנהרגים בה בתאונות בשנה הוא רק רבע מהממוצע הארצי. שיעור כלל הנפגעים הוא כשליש..."

מתת - מרכז תיכנון תחבורה בע"מ

bottom of page