ילדים

דוח היפגעות ילדים בתאונות דרכים בישראל - עמותת אור ירוק

היפגעות ילדים בתאונות דרכים.

מצגת נתונים סטאטיסטיים.

ד"ר ציפי לוטן, אגט קראוס. יולי 2005

מעורבות ילדים בתאונות דרכים בעיר בני-ברק בין השנים 1996-2002.

"... בני ברק היא אחת הערים הבטוחות ביותר לילדים. שיעור הילדים הנהרגים בה בתאונות בשנה הוא רק רבע מהממוצע הארצי. שיעור כלל הנפגעים הוא כשליש..."

מתת - מרכז תיכנון תחבורה בע"מ