top of page

נהגים צעירים

אוכלוסיית הנהגים הצעירים בולטת בהיפגעותה כמו גם במעורבותה בתאונות. ידוע כי ותק בנהיגה הוא אחד הגורמים העיקריים המסבירים את המעורבות בתאונות: ככל שהותק והניסיון בנהיגה עולים כך יורדת המעורבות בתאונות. נתונים סטטיסטיים ומחקרים מצביעים כי הסיכון הגבוה ביותר לתאונת דרכים הוא בחודשים הראשונים לנהיגה ואז הסיכון הולך ופוחת בהדרגה.

14.2% מכלל המורשים לנהוג בישראל הם נהגים צעירים עד גיל 24, אך חלקם בהרוגי תאונות הדרכים בשנת 2020 נאמד בשיעור של 15.7% וזאת למרות הסגרים הארוכים שהאוכלוסייה הייתה נתונה בהם.

מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות דרכים מהווה בעיה בישראל, כמו במדינות רבות אחרות. הסיבות המרכזיות להיפגעות ולמעורבות הגבוהה שלהם מצביעות על חוסר הניסיון והיעדר יכולת לקרוא את מפת הסכנות שבכביש כגורמים המרכזיים. לצד זאת, עודף בטחון עצמי, לחץ חברתי ונהיגה מרובה בשעות הלילה, לאחר שתיית אלכוהול ובעייפות, מגדילים את הסיכון למעורבות בתאונות דרכים ומגבירים את חומרת הפגיעה.

 

הטיפול והצמצום בתאונות שבהן מעורבים נהגים צעירים, מצריך גישה הוליסטית, רב-מימדית ורב-תחומית, תוך מתן מענה ממוקד לבעיות ולצרכים של האוכלוסייה הספציפית. הכנת תכנית כוללת ששמה לה למטרה לצמצם את מעורבותם הגבוהה של נהגים צעירים בתאונות דרכים תוך כדי שילוב זרועות של משרדי הממשלה האחראים, תוביל בהכרח להצלחה ותציל חיים.

 

  • נהגים עד גיל 19 מעורבים פי 1.6 יותר בתאונות דרכים חמורות מכלל הנהגים.

  • נהגים עם ותק של שנה אחת היו מעורבים בתאונות חמורות בשיעור כפול בהשוואה לנהגים בעלי ותק של 16 שנים או יותר.

  • נהגים בגילים צעירים נוטים למעורבות בתאונות עצמיות ובתאונות חזית -צד.

  • יום שישי הוא הקטלני ביותר לנהגים הצעירים.

  • אחד מכל שני נהגים צעירים הרוגים – מהחברה הערבית.

  • 94% מהנהגים הצעירים ההרוגים – גברים.

  • שעות הלילה המאוחרות הן השעות המסוכנות לנהגים צעירים.

  • נהגים צעירים נהרגים פי חמישה יותר בתאונות עם אופנועים וקטנועים מחלקם בבעלי הרישיונות.

  • למרות חוק 0% אלכוהול - 68 נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים בכל שנה בממוצע לאחר שנהגו בשכרות.

דוח היפגעות נהגים צעירים בתאונות דרכים - עמותת אור ירוק

A Novel Program to Enhance Safety for Young Drivers in Israel.

Tsippy Lotan, Tomer Toledo.

November 2007

Are young drivers as safe as they think they are?

"... Young drivers in Israel, similar to other places across the globe, are involved in car crashes more than any other age group..."

Gila Albert, Tsippy Lotan, Tomer Toledo, Einat Grimberg, Mariano Lasebnik. 2013

Driver Training and Testing, Challenges and Current Trends.

"... An Integrated Driver Education Approach (IDEA) is recommended, where structured professional methods are combined with accompanied practicing..."

PhD Mika Hatakka, University of Turku Finland

Driving Purpose and Exposure Young Drivers.

"... US and NSW research has confirmed young drivers still tended to drive in conditions of greater risk more often than experienced drivers..."

Tsippy Lotan, August 2009

Evaluating the Safety Implications and Benefits of an In-Vehicle Data Recorder to Young Drivers.

"... As part of the efforts to evaluate the effectiveness of the program a novel experiment, which uses information gathered from an in-vehicle data recorder (IVDR) is conducted..."

Tsippy Lotan, Tsippy Lotan.

Evaluation of a program to enhance young drivers’ safety in Israel.

"... In order to evaluate the effectiveness of the program, injury crash records of the young drivers who participated in the program were compared with those of all other young drivers that were licensed at the same time period..."

Tomer Toledoa, Tsippy Lotan, Orit Taubman -Ben-Ari, Einat Grimberg. March 2012

The contribution of a novel intervention to enhance safe driving among young drivers in Israel.

"... A Graduated Driver Licensing System (GDL) has been introduced in Israel, requiring new drivers to be accompanied by an experienced driver during the first 3 months after obtaining a driving license..."

Orit Taubman - Ben-Ari, Tsippy Lotan. January 2011

The First Year of Driving – Can IVDR and Parental Involvement make it Safer?

"... This study examines the impact of providing feedback and of parental monitoring on the safety performance of young male drivers during their first year of driving..."

Haneen Farah, Ph.D, Oren Musicant, Ph.D, Yaara Shimshoni, Tomer Toledo, Ph.D, Einat Grimberg, Haim Omer, Ph.D, Tsippy Lotan, Ph.D. January 2013

Young Drivers – The North American Experience.

David Shinar, Ben Gurion University.

November 2005

אימון נהגים צעירים בתפיסת סכנות.

"... זיהוי וחיזוי מצבים מסוכנים בכביש הינה מיומנות נרכשת ולפיכך ניתנת לשיפור באמצעות תוכניות אימון ממוקדות לנהגים חדשים..."

ד"ר טל אורון-גלעד, מר אבינועם בורובסקי. פברואר 2010

בחינת ההשפעה של תוכנית לימוד לזיהוי גורמי סכנה (Perception Hazard) על זיהוי סכנות אצל נהגים צעירים.

"... הקבוצה האקטיבית הרוויחה מההתנסות הפעילה ואיתרה יותר סכנות בהשוואה לקבוצות האחרות, ואילו הקבוצה המשולבת הראתה רגישות יתר לסוגי סכנות מסוימים, אך תגובותיה היו לרוב מהירות יותר ותאמו את אלה של קבוצת הנהגים המנוסים..."

ענת מאיר.

בחינת התועלת של מכשירי רישום ברכב בחינת התועלת של מכשירי רישום ברכב לבטיחותם של נהגים צעירים.

"... לאחרונה, עם צמיחתן המואצת של טכנולוגיות חדשות ומתקדמות, הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיות אלה לשיפור הבטיחות של נהגים צעירים נראה מבטיח במיוחד..."

ד"ר ציפי לוטן, פרופ ' תומר טולדו, גב' עינת גרימברג, ד"ר חנין פרח, ד"ר אורן מוזיקנט, פרופ' חיים עומר, גב' יערה שמשוני, פרופ ' אורית טאובמן בן ארי.

אפריל 2012

הכשרת נהגים צעירים – סקירה מן הנעשה בעולם.

"... אוסטרליה - מבחן הנהיגה הסופי כולל מבחן תפיסת סיכון (HPT) ומזכה את הנהג ברישיון קבוע. מבחן תפיסת הסיכון מורכב מ-28 סרטונים קצרים בהם יש לזהות סכנות בכביש או נקודות תורפה בטיחותיות..."

חברת אדקיט, נובמבר 2005

העברה בין דורית והתפתחות של סגנונות נהיגה בקרב נהגים צעירים.

"... ניתן להבחין בקשרים מובהקים ישירים בין סגנונות נהיגה של הורים לסגנונות נהיגה של ילדיהם כעבור שנה. צעירים שהוריהם נוהגים בסגנון נהיגה תוקפני וחרד נוטים גם הם לסגנון נהיגה תוקפני וחרד..."

גילה מילר, אוגוסט 2007

בחינת ההשפעה של תוכנית לימוד לזיהוי גורמי סכנה (Perception Hazard) על זיהוי סכנות אצל נהגים צעירים.

"המחקר הנוכחי מהווה שלב ראשון בניסיון לפתח תוכנית אימון לתפיסת סכנות בנהיגה שתתעתד לשמש כחלק אינטגראלי מתהליך ההכשרה והרישוי של נהגים חדשים בישראל..."

ענת מאיר, אוניברסיטת בן גוריון.

השגחה הורית בתחום נהיגת צעירים: פיתוח המשגה וכלים להשגחה הורית על נהיגת ילדיהם בתקופת הליווי ולאחריה בשילוב טכנולוגיית IVDR.

"... התקופה המסוכנת ביותר הנה החודשים הראשונים לאחר קבלת הרישיון. ברם, ניסיונות להתמודד עם הבעיה באמצעות חקיקה ופיתוח טכנולוגיות חדשות לא הובילו לשיפור משמעותי..."

יערה שמשוני, 2013

השפעת בולטות ערכים על הנכונות ליטול סיכונים בנהיגה בקרב נהגים צעירים.

"... קיימים מספר כיוונים תיאורטיים ומחקריים להסבר תופעה זו של נטילת סיכונים. אחד הגורמים האפשריים לכך, קשור בשינויים המאפיינים את גיל ההתבגרות. בתקופה זו חלים שינויים התפתחותיים משמעותיים מבחינה ביולוגית, קוגניטיבית, פסיכולוגית וחברתית..."

יפעת משלוף - פארן.

השפעת ליווי נהג חדש-צעיר על מעורבות בתאונות דרכים של הורים.

"... ישנם מחקרים המראים שאופן נהיגת ההורים משפיע על מאפייני הנהיגה של ילדיהם. מחקר זה בוחן האם קיימת השפעה הפוכה ומנסה לראות האם חובת הליווי של הנהג החדש משפיעה על אופן נהיגת הוריו..."

עינת מילר, אפריל 2011

השפעת תפעול רגשי ותרומת מאפיינים אישיים להסתכנות בנהיגה בקרב נהגים צעירים.

"... אחת מן המסגרות התאורטיות המציעה מודל המיועד לעיצוב התערבויות לשם יצירת שינויים התנהגותיים בתחומים שונים הינה תאורית ההתנהגות המתוכננת (Behavior Planned of Theory 1985, Ajzen)..."

אחינעם ארנפרוינד-הגר, אוקטובר 2011

עמדות כלפי הצעת החוק לשיפור תוכנית הכשרת נהגים צעירים.

"... מבחן זיהוי מצבי סכנה בנהיגה יהיה תנאי לקבלת רישיון קבוע; נהגים חדשים לא יוכלו לנהוג אפילו אם שתו מעט אלכוהול..."

ד"ר ציפי לוטן, ד"ר ענת אורן, ד"ר אורית טאובמן – בן-ארי, עמית אירם.

מחקר השנה הראשונה - בדיקת התועלת של מכשיר רישום ברשת.

"... תחושת ההורה כי מחובתו להיות מעורב בהתנהגויות סיכון של ילדו; השגחה הורית הנה המנבא החזק ביותר במניעת התנהגויות סיכון..."

ד"ר ציפי לוטן, יולי 2012

מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים - נתונים, מגמות ומחקרים.

"... התקופה הקריטית -תום תקופת הליווי: בחודשים הראשונים לנהיגה העצמאית, מייד עם תום תקופת הליווי, שיעור התאונות הוא הגבוה ביותר, והוא הולך ודועך במהלך השנתיים הראשונות לנהיגה..."

ד"ר ציפי לוטן, עינת גרימברג. 2011

עמדות כלפי הצעת החוק לשיפור תוכנית הכשרת נהגים צעירים - ד"ח ממצאים.

"... באופן כללי מרבית המרואיינים, הן הצעירים והן ההורים, בעד הצעת החוק: 72% מהצעירים ו- 75% מההורים ציינו כי הם בעד חוק זה..."

מכון ב.י. ולוסיל כהן לחקר דעת קהל, נובמבר 2005

60 שניות על נהיגת צעירים בשיתוף עם גלגל"צ.

בין הנושאים: "השפעת צעירים על נהיגת חבריהם"; "נהיגה צעירה ומשך ההכשרה"; "מעורבות הורים ונהיגת צעירים"; "מעורבות בתאונות על פי ותק בנהיגה".

זיהוי גורמים המשפיעים על מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים, ניבוי מעורבות זו ובדיקת השפעת מפגש "אור ירוק" על המעורבות באמצעות מערכות לומדות.

"... במחקר זה נעשה שימוש בבסיס נתונים של כל אוכלוסיית הנהגים הצעירים במדינת ישראל שהוציאו רישיון בין השנים 2002 ו-2008..."

בעז לרנר, דוד שנער. אוקטובר 2012.

bottom of page