top of page
Traffic

המגזר הערבי

דוח נפגעים בתאונות דרכים בחברה הערבית - מרץ 2021


דוח היפגעות החברה הערבית בתאונות - סיכום שנת 2019 ובחינת מגמות בעשור האחרון

בנית תוכניות התערבות לשיפור הבטיחות בדרכים ברשויות המגזר הערבי באמצעות שיתוף הציבור.

פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר שלהבת צור-לייבוביץ, ד"ר ואפא אליאס

ספטמבר 2015

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

חיר עומרי, אוקטובר 2008

בני נוער ערבים - מה הם אומרים, איך הם מתנהגים ואיך אפשר לשפר את יחסם לבטיחות בדרכים?

ד"ר ענת גסר-אדלסבורג, ד"ר מינה צמח, ד"ר ציפי לוטן, ד"ר חנין פרח, גב' עינת גרימברג, ד"ר ופא אליאס

הערכה שיטתית של יעילות השימוש באמצעי התרעה ברכב במצבי עומס תפיסתי משתנים.

ד"ר יפה ישרון והדס מרציאנו, אוניברסיטת חיפה

בטיחות הילדים כהולכי רגל בחברה הערבית.

"היפגעות ילדים כתוצאה מתאונות דרכים הינה אחת הסיבות העיקריות לתמותה ולפציעות בקרב ילדים ובני נוער בארץ ובעולם..."

ד"ר ציפי לוטן, ד"ר חנין פרח, מר מאור שני, ד"ר גילה אלברט, גב' גליה רוזן

אוגוסט 2015

שימוש במושבי בטיחות במגזר הערבי.

מהםהגורמים המשפיעים על שימוש במושבי בטיחות בקרב משפחות לילדים בגילאי 8-0 באוכלוסיה הערבית בישראל בשני כפרים בגליל?

סמירה עביד, אוניברסיטת חיפה

bottom of page