top of page

אופניים חשמליים-כלי הרכב החדש

עו"ד ברק פרידמן

הכותב הינו עו"ד המתמחה במשפט פלילי, משפט צבאי, דין משמעתי ובדיני תעבורה

מבוא:
במשך שנים רבות התרגלנו אנו הולכי הרגל לרוכבי האופניים, על המדרכה, איתנו.
היה ברור לנו שרוכבי האופניים, מקומם איתנו על המדרכה.
היה ברור שרוכבי האופניים הם חלק מנוף הולכי הרגל, על המדרכה.
מדי פעם שמענו צלצול פעמון וראינו איך רוכב אופניים מבקש לעבור אותנו, במדרכה.
זה היה כה ברור,
המציאות החדשה בה האופניים עברו שינוי של ממש, ועל מרבית האופניים כיום מורכב מנוע עזר, משמע – האופניים הנם חשמליות, נעות במהירות רבה הרבה יותר, ואינם צריכים עוד את כוחו של הרוכב, אלא את כוח המנוע בלבד.
האופניים הפכו להיות כלי בעל כוח, כלי שנשאלת השאלה היכן מקומו – על הכביש, על המדרכה ?

קצת רקע על אופניים חשמליים:

בכל רחבי הארץ ניתן לראות כיום אנשים נוסעים על אופניים חשמליים. זהו כלי תחבורה נוח, זול, יעיל, שמשפר מאוד את איכות החיים.
לפני הכול, חשוב להבין כי אופניים חשמליים הם כלי תחבורה לכל דבר. המדובר למעשה באופניים שיש להם גם מנוע חשמלי קטן. ניתן להשתמש בהם כאופניים (תוך שימוש בדוושות), אך ניתן גם להתנייד איתם ללא מאמץ וללא דיווש, בזכות המנוע. מכיוון שהמדובר במנוע חשמלי.

להלן עיקרי החוק


אם כך יש לזכור כמה כללי יסוד, שהם תנאי לרכיבה על אופניים חשמליים:
1.    מותר לרכב על אופניים חשמליים שההספק המרבי שלה הוא 250 וואט ומהירות הנסיעה  שלהם לא עולה על 25 קמ"ש.
2.    על המנוע החשמלי להפסיק לפעול כאשר האופניים מגיעים למהירות של 25 קמ"ש.
3.    על האופניים חייבים להיות מותקנים אבזירי בטיחות בהם צופר/פעמון, פנם קידמי ואחורי – פנס אחורי בצבע אדום ופנס קדמי   

      בצבע לבן.
4.    הגיל המנימלי לרכיבה על אופניים חשמליים הוא 16 שנים ומעלה.
5.    לפי החוק יש חובת חבישת קסדה לכל רוכב בכל גיל ודרך.
6.    רכיבה על מדרכה או שלא בצידו הימני של הכביש מובילה לקנסות בגובה 250 ש”ח ומי שייכנס לצומת באור אדום וייתפס ע”י 

      שוטר ייאלץ להיפרד מ-1,500 ש”ח.
7.    בנוסף יש לרכב על האופניים החשמליות כששתי הידיים על הכידון ולהשתמש בטלפון סלולרי רק באמצעות אוזניה או דיבורית .
8.    התקנות אוסרות על חציית מעבר חציה שאינו מעבר חציה המסומן לרוכבי אופניים ברכיבה. הקנס על עבירה זו ועל עבירה של           רכיבה על מדרכה עומד לעלות בקרוב מ-100 ₪ ל-250 ₪. למרות כל זאת, מותר לרוכב האופניים להוליך את האופניים על                 המדרכה או על מעבר החציה. הכוונה לכך שהרוכב יורד מהאופניים והולך לצידם כשהוא אוחז בכידון.

9.     מותר להרכיב נוסע נוסף על האופניים בהינתן ומתקיימים התנאים הבאים: מותקן מושב קבוע המיועד להרכבת נוסע, הרוכב             מעל גיל 14, גיל המורכב יהיה עד שמונה שנים.

חייבים לזכור- אופניים חשמליים הנם כלי רכב לכל דבר !!!


סוף דבר:

השינויים והקידמה הם ברוכים ומובנים.
לרובנו ברור שאופניים חשמליים הנם כלי עזר חיוני ונחוץ במדינת ישראל, בה הצפיפות והפקקים ידועים.
אבל חשוב לזכור, רוכב האופניים הוא חלק מכלי רכב רבים אחרים הנעים בכביש, להם עוצמה רבה הרבה יותר, מהירות גבוה הרבה יותר, ובעיקר שדה ראייה אחר מזה של רוכב האופניים.
מה שרוכב ה אופניים רואה, לא כך יראה הנוהג ברכב.
רוכב האופניים פגיע הרבה יותר, הוא חשוף הרבה יותר, הוא מוגן הרבה פחות.
בוא נזכור את הכללים, את החוקים, הם נועדו להגן עליכם רוכבי האופניים, לשמור על חייכם.
יש לזכור – כל ירידה לכביש, כל רכיבה על הכביש הנה אחריות עצומה, זהירות ורכיבה על פי כללי התעבורה הנה חובה.

Bike Traffic Light
bottom of page