Flyover Traffic

השוואות בינלאומיות

דוח ישראל בהשוואה למדינות אירופה בבטיחות בדרכים- ספטמבר 2021 עמותת אור ירוק

דוח ישראל בהשוואה למדינות אירופה בשיפור תאונות הדרכים - עמותת אור ירוק

הנהגים בישראל לעומת הנהגים באירופה

ד"ר ציפי לוטן, ד"ר ורדה לבנון - עמותת אור-ירוק

אפריל 2007

"ישראל לעומת אירופה - האם הנהג הישראלי דומה או שונה?"

ד"ר ציפי לוטן, מדענית ראשית - אור ירוק

דצמבר 2005

מדדים לבטיחות בדרכים בישראל בהשוואה לאירופה במתכונת תוכנית ETSC-PIN

כותבי המחקר: שלום הקרט, ויקטוריה גיטלמן, ד"ר ציפי לוטן, קרלו פראטו, עינת גרימברג

מאי 2008