top of page
Flyover Traffic

השוואות בינלאומיות

על פי דוח המועצה האירופית לבטיחות בדרכים ניצבת ישראל בתחתית המדינות בשינוי מספר ההרוגים מתאונות דרכים בשני העשורים האחרונים בהשוואה למדינות אירופה . המסר המרכזי העולה מן הדו"ח הוא ההכרה ביכולת של מדינות להפחית את מספר ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים בעשרות אחוזים לאורך שנים. אין מדובר בגורל אלא במאבק שניתן להצליח בו ולמעשה להציל חיי אדם, כפי שמדינות רבות מוכיחות זאת.

החל משנת 2007 ישראל משתפת פעולה עם ארגון ה-ETSC (המועצה האירופית לבטיחות בדרכים). הקשר עם הארגון נעשה בעבר באמצעות מכון רן נאור מיסודה של עמותת אור ירוק. כחלק מפעילותו, מפרסם הארגון דו"חות מעקב המשקפים את רמת הבטיחות בדרכים במגוון נושאים בקרב מדינות אירופה ובכללן ישראל. תמונת מצב זו מאפשרת לנו לבחון את מיקומה של ישראל בהשוואה למדינות המתקדמות וכן ליצור שיתופי פעולה בנושאי בטיחות עם מדינות אלו.

 

ישראל בהשוואה למדינות אירופה:

  • שינוי בהרוגים בשנים 2010-2020: מקום 30 מתוך 32 מדינות.

  • שינוי בהרוגים בשנים 2001-2020: מקום 29 מתוך 32 מדינות.

  • שינוי בהרוגים בשנים 2019-2020 – מקום 14 מתוך 32 מדינות.

  • שינוי במספר הפצועים קשה:  מקום 26 מתוך 28 מדינות.

  • הרוגים למיליון בני אדם: מקום 9 מתוך 32 מדינות.

  • היעד האירופי לעשור הקרוב: הפחתה של 50% בהרוגים ובפצועים קשה מתאונות דרכים.

דוח ישראל בהשוואה למדינות אירופה בבטיחות בדרכים- ספטמבר 2021 עמותת אור ירוק

דוח ישראל בהשוואה למדינות אירופה בשיפור תאונות הדרכים - עמותת אור ירוק

הנהגים בישראל לעומת הנהגים באירופה

ד"ר ציפי לוטן, ד"ר ורדה לבנון - עמותת אור-ירוק

אפריל 2007

"ישראל לעומת אירופה - האם הנהג הישראלי דומה או שונה?"

ד"ר ציפי לוטן, מדענית ראשית - אור ירוק

דצמבר 2005

מדדים לבטיחות בדרכים בישראל בהשוואה לאירופה במתכונת תוכנית ETSC-PIN

כותבי המחקר: שלום הקרט, ויקטוריה גיטלמן, ד"ר ציפי לוטן, קרלו פראטו, עינת גרימברג

מאי 2008

bottom of page