top of page

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, עמותת אור ירוק ("העמותה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש באתר www.oryarok.org.il , וכל תתי מתחמים ("דומיינים"), תוכן ושירותים ("האתר").

1.    תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש. 

2.    הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.

3.    איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו. אנו לא דורשים כעת שתספק לנו מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים שלהלן. מובהר כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע אישי, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הרלוונטיים: 

3.1.    בקשת "צור קשר". אם תשלח אלינו בקשת "צור קשר", באמצעות טופס יצירת קשר באתר, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל והטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך. 

3.2.    בקשה להזמנת פעילות/הדרכה מקצועית. אם תשלח אלינו בקשה להזמנת פעילות, באמצעות טופס הזמנת פעילות באתר, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע כגון שמך, שם הגוף המזמין, כתובת המייל והטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך. 

3.3.    בקשה לתרומה. אם תשלח אלינו בקשה לתרום כסף לעמותה, באמצעות טופס התרומה באתר, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל, הטלפון שלך פרטי כרטיס האשראי שלך, על מנת שנוכל להשלים את בקשת התרומה. 

3.4.    רכישות שתבצע באמצעות האתר. אם תבצע רכישה של מוצר או שירות באמצעות האתר, תתבקש למסור מידע כגון שמך, כתובתך, כתובת המייל שלך, הטלפון שלך וכן פרטי כרטיס האשראי שלך. מובהר כי פרטיך האישים לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך עשויים להישמר בידי המסלקה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המסלקה.

3.5.    הגשת בקשה להתנדב. אם תהיה מעוניין להתנדב בעמותה תתבקש למלא טופס התנדבות באתר במסגרתו תידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, תעודת הזהות שלך, כתובתך, כתובת המייל והטלפון שלך. 

4.    האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות: 

4.1.    על מנת לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם (לרבות עדכון האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים ולשפר את חווית המשתמש במסגרת השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים). על מנת להשיב לפנייתך אלינו, לספק לך מידע נוסף על פי בקשתך. 

4.2.    על מנת ליצור אתך קשר במקרה הצורך (לרבות בקשר לרכישה שביצעת באתר ו/או על מנת לתאם איתך את מועדי ההדרכות המקצועיות).

4.3.    על מנת להשלים עסקאות רכישה שביקשת לבצע באמצעות האתר ו/או ביצוע תרומה אותה תבקש לבצע לטובת העמותה. 

4.4.    על מנת ליצור איתך קשר, לרבות מענה על שאלות ששלחת לנו באמצעות האתר, מתן הודעות בדבר ביצוע השירותים, בקשות לקבלת מידע נוסף הנדרש בקשר עם השירותים.

4.5.    על מנת ליצור איתך קשר בקשר לבקשת ההתנדבות שהגשת ו/או לצורך פעילות ההתנדבות שלך בעמותה. 

4.6.    על מנת לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשות העמותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לעמותה ולפעילותה או בקשות למתן תרומה לעמותה.

 

5.    שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגביך במקרים הבאים:

5.1.    אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר לוקחים חלק בפעילות העמותה ו/או מסייעים לעמותה בפעילותה ו/או מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות. אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו/או להיות במגע עם ספקי שירות צד שלישי וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי. 

5.2.    אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר: (i) על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית; (ii) על מנת לאכוף את תנאי המשתמש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (iii) על מנת לגלות, למנוע או להתייחס למרמה או לסוגיות אבטחה; או (iv) להגן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של העמותה, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.

6.    שימוש במערכת Google Analytics. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. העמותה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות שלGoogle  הזמינה בכתובת  http://www.google.com/policies/privacy/. 

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

7.    Cookies. האתר משתמש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי העמותה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והעמותה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר העמותה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר העמותה יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

8.    שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים. 

9.    בחירה. בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי שהינו חובה, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים. 

10.    גישה/דיוק. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לעמותה באמצעות כתובת המייל oryarok@oryarok.org.il  בבקשה לתקן את המידע או למחקו, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981. המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך.

11.    פרטיות של ילדים. האתר אינו נועד למשתמשים מתחת לגיל 13. בהתאם לכך, איננו מתכוונים לאסוף מידע אישי מאף אחד שאנו יודעים כי הוא מתחת לגיל 13. אם נגלה שאספנו מידע אישי מקטין מתחת לגיל 13, אנו נמחק מידע זה מהר ככל שניתן. אם אתה מאמין שעשוי להיות לנו מידע כזה, נא צור קשר איתנו בכתובת המייל: oryarok@oryarok.org.il. שימוש באתר ובשירותים הנכללים בו על ידי משתמשים אשר הינם קטינים מעל גיל 13, יתבצע בכפוף להסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין. 

12.    קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אתה מאשר שידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר העמותה אינם כפופים למדיניות הפרטיות של העמותה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. 

13.    אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני הינה בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: oryarok@oryarok.org.il.

14.    התחייבות. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור איתנו קשר בכתובת המייל: oryarok@oryarok.org.il.

עודכן לאחרונה: פברואר 2019

bottom of page