Traffic

 העמותה למאבק בתאונות דרכים בישראל

העמותה משפיעה על יריעה רחבה מאוד של תחומים בבטיחות בדרכים תוך שהיא פועלת בזירות שונות ומגוונות: 

 

זירת הממסד הציבורי - טיפול מערכתי, מדיד ומבוקר בתחום הבטיחות בדרכים.

הזירה האזרחית - השפעה על השיח והתודעה הציבורית.

הזירה החברתית והקהילתית - גיוס הציבור לפעילות בתחום הבטיחות בדרכים.

הזירה הפוליטית - בתחום חקיקה בטיחותית וחברות ב"קואליציית הבטיחות".

הזירה האקדמית והמחקרית - העמותה מקיימת שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים עם מכוני המחקר המובילים בעולם בתחום הבטיחות בדרכים. המחקר הוא הבסיס לפעילותה של אור ירוק.

הזירה התקשורתית - העמותה פעילה בתחום התקשורתי מתוך כוונה להביא את בטיחות הדרכים לסדר היום הציבורי.

עמותת "אור ירוק" הוקמה בשנת 1997 על ידי יונה נאור ואבי נאור לאחר שבנם רן נהרג בתאונת דרכים בשנת 1995.

ההקמה נבעה מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות הדרכים וחשיבות מעורבות הקהילה בו. המטרה המוצהרת של העמותה היא לצמצם עד כמה שאפשר את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה בישראל.

 

מאז הוקמה, חוללה העמותה מהפך של ממש בתודעה הציבורית בתחום התאונות, הן בפעילותה הישירה והן בעידוד שהעניקה בפעילות זו לשאר הגופים העוסקים בתחום.

אור ירוק היא עמותה פרטית הממומנת מאמצעים עצמיים ומתרומות. 

פעילותה האזרחית של העמותה בקרב 1,000,000 אזרחים

חינוך, הדרכה וקהילה

עמותת אור ירוק מקיימת פעילויות הדרכה, חינם אין כסף,  למגוון קהלים ומוסדות. תוכניות ההדרכה והפעילות הן רב גילאיות, מגיל הגן ועד הגיל השלישי, וחוצה מגזרים.

שותפים למאבק לבטיחות בדרכים

גופים רבים נרתמים להצלת חיים בדרכים ותורמים זמן ומשאבים למען קידום הבטיחות בדרכים

תמונה לאודות באתר מעודכן דצמבר 2021.JPG

יו״ר עמותת אור ירוק

מר דוד סיני | יו"ר העמותה

דוד סיני.jpg

דוד סיני בעל ניסיון וידע רב בתחום הבטיחות בדרכים, שימש כמנכ"ל הראשון של עמותת אור ירוק והיה שותף להקמתה.

 

מאז סיום תפקידו נמנה בהתנדבות על חברי האסיפה של העמותה ונשאר מעורב במאבק לצמצום תאונות הדרכים בישראל. דוד לקח חלק מרכזי בדו"ח וועדת שיינין, ביצירת התכנית הלאומית לבטיחות בדרכים ופעל למען הקמתה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 

דוד סיני פועל במשך שנים רבות למען החברה האזרחית בישראל. הוא כיהן ומכהן בתפקידי ניהול בכירים בארגונים ומוסדות שונים כגון: המועצה לתרבות ולאמנות, המועצה לקליטת העלייה, יד ושם ועוד שורה של ארגונים במגזר השלישי. נוסף על כך נמנה דוד על חברי ההנהלה בגופים וארגונים רבים בתחומי התרבות, האמנות, החינוך והמורשת.

דוד סיני שירת במשך שנים רבות כאיש צוות אוויר במערך המסוקים של חיל האוויר בדרגת סגן אלוף. בנוסף לכך, דוד מומחה לטיפול במשברים במשפחה. דוד חי עם רעייתו סיגל, נטורופטית קלינית, ואב לחמישה ילדים וחמש נכדות.

חברי מועצת העמותה