top of page

ידע ומחקר

המחקר הוא הבסיס לכל פעילותה של אור ירוק, בכל התחומים, ומלווה את הפעילות. העמותה מעודדת גישת בטיחות המבוססת על עובדות, Evidence-based Safety ופועלת לביצוע מחקרים והטמעת מסקנותיהם.

בשנת 2004 הקימה העמותה את קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים. הקרן מממנת מדי שנה מחקרים טהורים ויישומיים בתחום הבטיחות בדרכים, ומעניקה מענקי מחקר ומלגות Grants בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר. המחקרים ומענקי המחקר פתוחים לחוקרים מכל המוסדות האקדמיים בישראל.

קופסא ירוקה
bottom of page