top of page

מחקרים ומאמרים כלליים

דוח סיכום שנת 2019 - מגמות ותהליכים מרכזיים

Enforcement Based on Target and Indicators

Victoria Police Road Safety and Strategy - An Enforcement Perspective

Assistant Commissioner Noel Ashby APM

November 2006

Road Safety - A (Global) Mid-Term Scorecard

Monash University, Accident Research Center

Prof. Ian Johnston

אבטחת איכות בנהיגה להגברת הבטיחות

"... כיום ניתן למדוד באופן שוטף את התנהגות הנהג והרכב בעזרת מערכות שונות ובכל חריגה להתרות בנהג ואף ליזום התערבות בנהיגה למניעת התאונה..."

צפריר צור, מאי 2006

אפיון דפוסי רכיבה, היפגעות ומיגון רוכבי אופניים - כבסיס לצמצום היפגעות ובניית תוכנית מניעה.

מכון גרטנר, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה

ד"ר קובי פלג, מיה סימן-טוב

בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגל בדרכים הבין עירוניות בישראל וגיבוש דרכי פעולה לצמצום התופעה.

"... בחקירת נסיבות התאונות, המחקר התמקד בעיקר בתאונות הקטלניות והקשות בשל חומרתן הגבוהה..."

ד"ר ויקטוריה גיטלמן, אינג' רובי כרמל, גב' פאני פיסחוב, גב' לימור הנדל, פרופ' דורון בלשה. דצמבר 2010

פיתוח מודל חיזוי מבוסס GIS להערכת הסיכון להיפגעות בקטעי דרך בינעירוניים לפי פרמטרים תחבורתיים ומרחביים.

"... נפח התנועה (AADT) הינו גורם חשיפה, שנתפס לעיתים רבות כגורם בעל המשמעות בגרימת אירועי תאונות דרכים..."

פרופ' אמציה פלד, קרן פולק, מ.א. דצמבר 2011

דיסיטואציה פסיכולוגית וגופנית לאחר תאונות דרכים קלות כמנבאת השלכות פוסט-טראומטיות.

"... אירוע טראומטי כמו תאונות דרכים יכול להשפיע על אספקטים רבים בחיי האדם ולגרור השלכות פסיכולוגיות וגופניות משמעותיות..."

מיכל לביא, אוגוסט 2010

כיתה ח׳ - נוסעים ורוכבים בדרכים

החסמים בפני יישום מיתון תנועה בישובים עירוניים בישראל והמדיניות הנחוצה כדי להתגבר עליהם.

יודן רופא, משה שוורץ, עינת דורון-מגד, יערה רוזנר - אוניברסיטת בן גוריון

אילן קליגר, ולדימיר פירוז'נקו - פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

קרל מרטנס - Radboud University, הולנד

המניעים לנהיגה לא נורמטיבית בקרב אנשים נורמטיביים בישראל.

"... בניגוד לדעה הרווחת, שלפיה אגרסיביות היא המובילה את הנהג הישראלי לנהוג בצורה לא נורמטיבית בכביש, הרי שעל פי ממצאי מחקר זה המניע להתנהגות זו הוא ניסיון להתערב באופן בו האחר נוהג..."

נילי שמעוני, בהנחיית פרופ' אילן סלומון. דצמבר 2007

הערכת יעילות תוכנית התערבות להפחתת גורמי סיכון בעת נהיגה בקרב מתבגרים עם Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD.

"... פעמים רבות, קשיים בתפקוד הקוגניטיבי ובתפקודים אקזקיוטיביים, מופיעים כחלק בלתי נפרד מהאבחנה של ADHD ועל כן מהווים גורם סיכון בנהיגה..."

טליה גליק, בהנחיית פרופ' נאווה רצון וד"ר איריס מנור. אוקטובר 2016

הקשר בין דעות סובייקטיביות על אקלים הבטיחות בארגון, היחס לבטיחות בנהיגה והתנהגות מדווחת בנהיגה לבין מדדים של התנהגות הנהג הנמדדים בזמן אמת.

"... הסיכון של נהג ברכב חברה להיות מעורב בתאונת דרכים הוא גבוה יותר בהשוואה לזה של הנהג הממוצע..."

אורן מוזיקאנט, בהדרכת פרופ' עדנה שכטמן וד"ר הלל בר-גרא. פברואר 2010

הקשר בין מרכיבי ההון החברתי לבין תאונות דרכים.

"... שיעורן של תאונות הדרכים באוכלוסייה הערבית גבוה יותר מאשר באוכלוסייה היהודית, הנהגים מהאוכלוסייה הערבית היו מעורבים יותר בתאונות דרכים לעומת חלקם היחסי באוכלוסייה ובקרב הנהגים המורשים..."

עוביד דלה-סמירה, בהדרכת פרופ' אורנה בראון-אפל וד"ר ויקטוריה גיטלמן.

מרץ 2012

הקשר בין נסיון בנהיגה לבין זיהוי תמרורים יחסית למיקומם.

"... נהגים מנוסים הפועלים על פי סכמות קבועות מראש בזיכרון עלולים לחוות קשיים בזיהוי תמרורים כאשר הם ממוקמים במקומות לא צפויים..."

אבינועם בורובסקי, בהנחיית פרופ' דוד שנער וד"ר ישראל פרמט ופרופ' יואכים מאיר

הקשר בין תנועות עיניים, הפניית קשב וביצועי נהיגה בסימולטור בקרב מתבגרים עם
הפרעות קשב וריכוז.

"... ליקויים בתפקודים קוגניטיביים וניהוליים בקרב מתבגרים עם ADHD עשויים לחשוף אותם לסיכון גבוה יותר למעורבות בתאונות דרכים..."

ענת קרן, בית הספר למקצועות הבריאות - 2016

השפעת המודעות למוות על נטילת סיכונים - תפקידן של תפיסות עולם תרבותיות.

"... אחד המניעים המוזכרים בספרות לנטייתם של בני נוער למעורבות בהתנהגויות סיכון הוא החרדה ממוות, חרדה המשותפת לכלל בני האדם, ומשפיעה על עמדותיהם והתנהגותם..."

ליאת כץ-בן עמי, בהדרכת פרופ' אורית טאובמן. מרץ 2013

השפעת תמריצים פיננסיים ואכיפה על אופי הנהיגה.

"... בעוד שמכוניות בטוחות יותר ותשתיות טובות יותר צפויות להוריד את שיעור תאונות הדרכים, יש מרכיב התנהגותי שעלול לשחק תפקיד משמעותי בהתרחשות תאונה..."

שרית וייסבורד, האוניברסיטה העברית 2014

השפעתם של מאפיינים חברתיים על מעורבות נהגים בתאונות דרכים.

"... הממצאים מעלים כי קיימת שונות ברמת הסיכון והמעורבות בתאונות דרכים קטלניות וקשות בין הקבוצות החברתיות השונות..."

רוני פקטור, פברואר 2008

מהירויות נסיעה בכבישים - הצורך בניהול.

"... מהירויות נסיעה גבוהות מתקשרות ישירות עם חומרת הפגיעה ועם ההסתברות להיות מעורב בתאונה..."

ד"ר ציפי לוטן, עמותת אור-ירוק

מודל סטטיסטי של תאונות דרכים בצמתים בין עירוניים.

"... בסיס מידע זה מאפשר לאמוד פרמטרים למודל סטטיסטי (מסוג בינומי שלילי) המקשר בין המאפיינים של כל צומת, קרי נפח תנועה וגיאומטריה, לבין תאונות דרכים מסוגים שונים..."

הלל בר-גרא, אוגוסט 2007

מוות בשוליים - אנדרטות לקורבנות תאונות דרכים והמאבק על מקום בתודעה ובזיכרון קולקטיביים.

"... שולי כבישים ראשיים ומהירים - ככביש החוף, כביש גהה טכביש הערבה - מנוקדים כיום כבר בעשרות מפעלי זיכרון כאלו..."

איתי ורדי, בהדרכת פרופ' דני רבינוביץ'. יוני 2006

Driving Under the Influence of the Hookah (Nargila)

"... The results show that smoking a hookah has a significant impact on driving behavior and on the risk of being involved in road accidents and causing driving to become riskier and less careful and stable..."

Wafa Elias, Nimer Asi, Israel Ibrahim Elias, Hadas Marciano, Tomer Toledo

July 2011

סיכום גראפי של נתוני היפגעות בתאונות דרכים.

סיוע בניתוח הנתונים - מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה.

יעילותן (או חוסר יעילותן) של גישות הפחדה במיתון נטילת סיכונים בנהיגה.

"...גישות אשר עושות שימוש באלמנטים של הפחדה ואיזכור המוות האישי (fear appeals threat or arousal) מקובלות בעולם כאמצעי למיתון נהיגה מסוכנת..."

ד"ר אורית טאובמן-בן ארי, אפריל 2005

פיתוח כלים סטטיסטיים להערכת מספרי הנפגעים קשה בתאונות הדרכים בישראל.

"... הנחת הבסיס הינה שאת היקף התופעה - המספר הכולל של הנפגעים קשה בתאונות בשנה מסוימת - יש לאמוד על סמך מספר הנפגעים קשה שנרשמו, בתקופה זו, בבתי החולים..."

ד"ר ויקטוריה גיטלמן, ד"ר אטי דובא. יולי 2011

bottom of page