top of page

מהירות

מהירות מופרזת הורגת. מדינות אירופה המתקדמות החלו בשנים האחרונות להיאבק באופן אגרסיבי בנהיגה במהירות מופרזת, ובהתאם לזאת הפרלמנט האירופי אישר תקנה המחייבת התקנת מגבילי מהירות מובנים בכל מכונית חדשה שתימכר באירופה החל מ-2022. המשמעות היא שתוך שלוש שנים כל נהג שיעבור את המהירות המותרת יקבל מיד אזהרה ואם יבחר להתעלם וללחוץ על דוושת הגז, ירשם הדבר במחשב הפנימי של הרכב -"הקופסא השחורה".

 

נהיגה במהירות מופרזת היא הגורם השני לתאונות דרכים קטלניות בישראל בשנת 2017 כאשר באותה שנה אירעו 62 תאונות דרכים קטלניות (לפחות הרוג אחד) בשל נהיגה במהירות מופרזת. מחקרים רבים מצביעים על "התרומה" של מהירות מופרזת לתאונות דרכים קטלניות ובעיקר על הגדלת חומרת הפגיעה והנזקים העולים ממנה.

 

הגיע הזמן שמדינת ישראל תאמץ כבר עכשיו את הגישה האירופית ותגביל את מהירות נסיעת כלי הרכב, בעיקר ברחובות הערים. ניתן לעשות זאת על ידי הנחת פסי האטה, בעיקר בסביבת ריכוז גבוהה של ילדים וקשישים כמו בתי ספר, גנים ציבוריים ומרכזי יום לקשיש שירסנו את מהירות הרכב ובכך יצמצמו באופן ניכר את הסיכון לתאונת דרכים.

הקמת בסיס מידע מרחבי לניתוח מהירויות ברמה ארצית.

"...מהירות נסיעה מהווה גורם חשוב בבטיחות הדרך. ההשפעה של המהירות על תאונות הדרכים נבחנה במחקרים רבים, הן בישראל והן במקומות רבים אחרים בעולם..."

שלמה בכור, סמדר מוריק, ויקטוריה גיטלמן. מאי 2012

חקירת ההשפעה של מגביל מהירות על שיעור וחומרת תאונות הדרכים בכבישים בינעירוניים.

"...מגביל המהירות הינו אביזר המותקן בכלי הרכב ומונע ממנו את היכולת להגיע למהירויות מעל לערך נתון. אביזר זה שייך לקבוצה של מערכות טכנולוגיות מתקדמות..."

פרופ' צדר אבישי, מר נמוז עאדל, גב' שאקר הנרייט. ספטמבר 2007

מהירויות נסיעה בכבישים: הצורך בניהול.

"...נהיגה במהירות מופרזת ובמהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך היא אחת מהבעיות המובילות בתחום הבטיחות בדרכים..."

ד"ר ציפי לוטן, דצמבר 2007

Monitoring and analysis of travel speeds on the national road network using floating car technologies.

"...Among the main factors affecting injuries from road crashes - speed is considered a leading cause and contributing factor..."

Shlomo Bekhora, Tsippy Lotan, Victoria Gitelman. 2013

שימוש בתמריץ להפחתת חריגות במהירות נהיגה.

"...הדרך המקובלת להילחם בנהיגה במהירויות נהיגה חריגות בכביש מהיר היא באמצעות חקיקה המגדירה כעבירה נהיגה במהירות העולה על רף מסוים וקובעת עונשים לעבריין הנתפס בה. מידת הצלחתה של דרך זו מוגבלת..."

פרופ' דוד נבון, ינואר 2010.

Free-Flow Travel Speed Analysis and Monitoring at the National Level Using Global Positioning System Measurements

Shlomo Bekhor, Tsippy Lotan, Victoria Gitelman, Smadar Morik.

December 2013

bottom of page