top of page

טכנולוגיה

חקירת העדפות ודעות נהגים על השימוש במערכות תבוניות להתאמת מהירות ובחינת פוטנציאל ההטמעה של מערכות אלה בישראל.

פרופ' שלמה בכור, גב' שרית חן, מר חיים פלבה. יוני 2014

SAMBA: Smartphone Apps Mapping and Benefits Assessment for the promotion of road safety.

Gila Albert, Oren Musicant, Tsippy Lotan. June 2016

מודלים וניתוח מאפייני נהיגה באמצעות מכשיר הקלטה ברכב.

"... נחקר מנגנון ההשפעה של מכשיר ענ"א על הנהגים ועל ניהול הבטיחות בארגון צי הרכב שנבחר לצורך המחקר..."

פרופ' יורם שיפטן, גלית טולדו, ד"ר גילה אלברט. 2008

גילוי ואתראה אוטומטית מפני מכשולים במעבר רכבת.

"... המטרה היא לגלות, לאפיין ולעקוב אחר אובייקטים בעזרת מצלמה, בכלים של רכישת ועיבוד תמונה ובכלים של ראייה ממוחשבת וזאת על מנת לגלות ולהתריע על מכשולים בזמן אמת..."

פרופ' יהושע זאבי, אלי אפלבוים M.Sc, ד"ר אמיל סוקאן.

בקרה ואכיפה אוטומטית של התעבורה.

"... שמחקרים רבים מראים שעל מנת שתהיה לה השפעה משמעותית ובת-קיימא, האכיפה צריכה להיות בהיקף גדול, כך שהמשתמשים בדרך יקבלו תחושה שסיכוייהם להיתפס במידה ויבצעו עבירת תנועה הם משמעותיים..."

ד"ר תומר טולדו, ד"ר שגיא פילין. יוני 2009

חקירת תאונות בכבישים בין-עירוניים בישראל לפי סוגם וחומרות באמצעות כריית נתונים.

"... תאונות דרכים הינן תופעות המורכבות ממאפיינים רבים ומגוונים, אשר מקשים על ניבוי, מניעה וצמצום חומרתן..."

דוד סושינסקי, 2014

יעילותן של מצלמות באוטובוסים להסעות תלמידים.

"... בטיחות בהסעות תלמידים כוללת מרכיבים שונים, לרבות - קדם העליה להסעה, העלייה להסעה, הנסיעה עצמה, ירידה מההסעה והחזרה הביתה לאחר ירידה מההסעה..."

שרון גולדמן, אוקטובר 2009

זיהוי מאפייני תשתית המשפיעים על מהירויות הנסיעה בדרכים החד-מסלוליות בישראל, כבסיס ליישום גישה של "דרכים המסבירות את עצמן".

ד"ר ויקטוריה גיטלמן, גב' פאני פיסחוב, אינג' רובי כרמל, גב' סמדר מוריק,
פרופ' שלמה בכור. ספטמבר 2013

bottom of page