top of page

מר רועי פולקמן

thumbnail_pic folkman.jpg

חבר כנסת לשעבר ויו"ר סיעת כולנו. חבר ועדות הכספים הכלכלה והרפורמות. שותף מרכזי בקידום רפורמות בתחומי התעשיה, העסקים הקטנים והמגזר הפיננסי. בוגר בית הספר לממשל באוניברסיטת הארוורד, ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. לשעבר מנהל אגף המדיניות והאסטרטגיה שח עיריית ירושלים, לשעבר חבר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וחבר הנהלה בשורה של גופים ציבורים בעבר כגון יד בן צבי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, החברה לפיתוח מזרח ירושלים, תכנית אב לתחבורה ועוד.

bottom of page