top of page

'שווים בדרכים' יום שיא

פעילות לימודית חווייתית בנושא זהירות בדרכים בהנחיית מדריכי אור ירוק. אנו מגיעים לבית הספר ליום פעילות לכלל התלמידים ומקימים 3 תחנות לימודיות מותאמות לחינוך מיוחד ולמאפייני התלמידים (בתאום מול צוות המסגרת).

bottom of page