top of page

תכנית "מנהיגי דרך צעירים"

ערכה חינוכית-פדגוגית המותאמת לפעילות רב שנתית, לעבודה במסגרת פורמלית ובלתי פורמלית המכילה מערכי שיעור רבים, חומרי לימוד ועזרים רב פעמיים ומתכלים לכלל תלמידי בית הספר ומותאמות לפי שכבות גיל (שכבות א'-ו'). המטרה להכשיר את הילדים להיות מנהיגי דרך צעירים, לפתח יוזמות מקומיות ונשיאת הדגל של המאבק בתאונות הדרכים בבית הספר ובקהילה. את התכנית מלווה גם אתר אינטרנט ייעודי הכולל בתוכו חומרים נוספים, הנחיה וליווי לרכז/ת זה"ב מטעם איש מקצוע מהעמותה ומסגרת שנתית להכשרת קבוצת מנהיגי דרך בבית הספר ובקהילה באמצעות מפגשי זום לאורך השנה.

כל פעילות מלווה בערכת הדרכה הכוללת מארז אביזרים אטרקטיבי על מנת לעורר עניין אצל התלמידים.

הערכה כוללת:

 

 • חוברת הדרכה לרכז

 • חוברת עזרים

 • חוברת הפנינג בטיחות בדרכים

 • חידות היגיון

 • דפי הסבר תמרורים

 • לוח תמרורים

 • מעבר חצייה

 • כרטיסי סימולציות

 • קובייה

 • משחק סולמות ונחשים ענק

 • פוסטר לתליה בכיתה- חופשה בטוחה

 • דף צביעה ענק   

 • תעודות סיום

 • שלט בית ספר

 • צמידים

 • תעודות יום המעשים הטובים

 • דפי צביעה

bottom of page